ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2009 г., кн. 07
Дисциплинарно уволнение, без дадени обяснения на работника или служителя, по причини, зависещи от него
авторски материал, стр. 5
Решение № 396 от 29.04.2008 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 9
Ползване на отпуск по втори трудов договор
авторски материал, стр. 11
Кога е налице масово уволнение
авторски материал, стр. 12
Действа ли закрилата при уволнение, когато работникът е укрил, че страда от заболяване по Наредба № 5 от 1987 г.
авторски материал, стр. 17
Относно почивките, на които имат право държавните служители
авторски материал, стр. 20
Писмо № 04-06-120 от 4.06.2009 г. на МДААР
административна практика, стр. 23
Писмо № 29-Р-18 от 5.06.2009 г. на МДААР
административна практика, стр. 24
Въвеждане на процедура по подбора и назначаването на персонала в “Сименс Ентърпрайз Комюникейшънс” ЕООД
авторски материал, стр. 26
За “замразяването” на заплатите в публичния сектор ­ “за” и “против”
авторски материал, стр. 36
Отпускът се плаща според последната заплата
авторски материал, стр. 38
Задължения на работодателя за осигуряване на колективни средства за защита
авторски материал, стр. 40
Анти-кризисни мерки на пазара на труда
авторски материал, стр. 48
Изменения в Кодекса за социално осигуряване, приети със Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето
авторски материал, стр. 54
Изменения в Кодекса за социално осигуряване, приети със Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето
авторски материал, стр. 54
Нов договор за социална сигурност между България и Руската федерация
авторски материал, стр. 61
Нов договор за социална сигурност между България и Руската федерация
авторски материал, стр. 61
Писмо № 33-12-1 от 3.06.2009 г. на НОИ
административна практика, стр. 63
Писмо № 26-403-1 от 4.06.2009 г. на НОИ
административна практика, стр. 64
Съществени изменения и допълнения в Закона за здравето
авторски материал, стр. 68
Съществени изменения и допълнения в Закона за здравето
авторски материал, стр. 68
Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 16/2009
административна практика, стр. 74
Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 17/2009
административна практика, стр. 74
Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 18/2009
административна практика, стр. 75