ТП Издания
Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2009 г., кн. 07
Деривативният иск по чл. 240а ТЗ
авторски материал, стр. 5
Относно правото на оттегляне на членовете на съветите по чл. 233, ал. 5 ТЗ
авторски материал, стр. 8
Решение № 967/03.12.2007 г. на ВКС – ТК
съдебна практика, стр. 15
За съотношението между чл. 26, ал. 2 и чл. 31 ЗЗД в светлината на съдебната практика
авторски материал, стр. 17
Решение № 732/05.12.2008 г. на ВКС - ТК
съдебна практика, стр. 28
Решение по ВАД № 37/2007, постановено на 23.06.2008 г.
арбитражна практика, стр. 31
Връчване на съобщение на ответника чрез залепване на уведомление - Преклузията на процесуалните права на ответника при неподаване на писмен отговор на исковата молба
авторски материал, стр. 33
Предварителен контрол върху процедури за обществени поръчки, финансирани напълно или частично със средства от Европейските фондове
авторски материал, стр. 42
Антиконкурентни манипулации на обществени поръчки
авторски материал, стр. 51
Правна уредба на договора за платежни услуги
авторски материал, стр. 62
Новото законодателство в биологичното земеделие
авторски материал, стр. 72
Заем за послужване
авторски материал, стр. 88