ТП Издания
Дайджест "Финанси и право", 2009 г., кн. 07
Специфични особености на текущото отчитане в юридическите лица с нестопанска цел
авторски материал, стр. 5
Статии на калкулацията, видове разходи за организация и видове разходи за управление
авторски материал, стр. 10
Счетоводни и данъчни аспекти на последващите оценки и продажбите на акции, допуснати за търговия на регулиран пазар
авторски материал, стр. 13
Облагане доходите на чуждестранни физически лица, начислени от предприятията
авторски материал, стр. 20
Третиране по ЗДДС на продажбата на стоки за лице, установено в държава ­ членка на ЕС, които се доставят от България в трета страна
авторски материал, стр. 32
Данъчно третиране на усвоени субсидии и финансирания, съгласно ЗДДС и европейското законодателство
авторски материал, стр. 36
Способи за изменение на определените задължения за данъка върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци
авторски материал, стр. 41
Писмо № 20-00-203 от 12.06.2009 г. на НАП
административна практика, стр. 44
Тълкувателно решение № 1 от 07.05.2009 г. по т. д. № 1/2009 г., ОСНК на ВКС
съдебна практика, стр. 50
Новата система за регистрация и идентификация за митнически цели ­ EORI-BG регистър
авторски материал, стр. 61
Застраховане на професионалната отговорност
авторски материал, стр. 66
Българските финансови пазари между 15 юни и 15 юли 2009 г.
авторски материал, стр. 70
Писмо № 91-00-241 от 04.06.2009 г. на НАП
административна практика, стр. 88