ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2009 г., кн. 06
Условия за допускане до касационно обжалване
авторски материал, стр. 5
Разпоредбата на чл. 78 от Закона за собствеността
авторски материал, стр. 13
Решение № 1356 от 6.12.2008 г. на ВКС, V г.о.
съдебна практика, стр. 17
Принудителното отчуждаване и национализацията като форми на одържавяване
авторски материал, стр. 20
Перспективи пред оземляването на безимотни и малоимотни граждани
авторски материал, стр. 27
Относно реда за упражняване на особените права на наследниците по чл. 12 ЗН
авторски материал, стр. 32
Бащинство се оборва в съда
авторски материал, стр. 42
Децата наследяват и родители с отнети права
авторски материал, стр. 44
Има ли право наследник да поиска разваляне на договор
авторски материал, стр. 45
Решение № 749 от 19.05.2008 г. на ВКС, V г.о.
съдебна практика, стр. 47
Предварителният договор като незаконосъобразен способ за обезпечаване на вземанията на кредитора
авторски материал, стр. 52
Завещание се пише и в друг град
авторски материал, стр. 58
Основни положения при установяването и устройството на площадките за игра
авторски материал, стр. 60
Има ли авторскоправна закрила върху телевизионните формати?
авторски материал, стр. 68
Тълкуване на термина агент и представител на притежателя на марката
авторски материал, стр. 78
Сервитутните права по Закона за електронните съобщения
авторски материал, стр. 88