ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2009 г., кн. 05
Право на информация и консултации в случаи на масово уволнение
авторски материал, стр. 5
При смяна на собственика отпуск не се губи
авторски материал, стр. 10
Виновният служител плаща, ако задържи трудовата книжка
авторски материал, стр. 11
Право на платен годишен отпуск след ползван отпуск по майчинство
авторски материал, стр. 12
Прекратяване на трудовото правоотношение по взаимно съгласие, в условията на икономическа криза
авторски материал, стр. 16
Прекратяване на срочен договор без предизвестие от работника
авторски материал, стр. 19
Ползване на платения годишен отпуск от държавните служители
авторски материал, стр. 22
При какви условия може да се заеме по-висока длъжност в администрацията
авторски материал, стр. 25
Писмо № 29-Д-11 от 21.04.2009 г. на МДААР
административна практика, стр. 28
Писмо № 29-Д-13 от 21.04.2009 г. на МДААР
административна практика, стр. 29
Кариерното ориентиране в България ­ предизвикателства и перспективи
авторски материал, стр. 31
Заплащане на труда, положен през почивните дни на месец май 2009 г.
авторски материал, стр. 38
Изправяне на пропуски при прилагане на параграф 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата
авторски материал, стр. 39
Издръжката се взема от заплатата
авторски материал, стр. 42
Условия и ред за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника
авторски материал, стр. 44
Допълнения в Закона за насърчаване на заетостта
авторски материал, стр. 47
Указания на министъра на труда и социалната политика по прилагането на Постановление № 44 на Министерския съвет от 19.02.2009 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители, за които е установено непълно работно
административна практика, стр. 50
Осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина през 2009 г.
авторски материал, стр. 53
Осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина през 2009 г.
авторски материал, стр. 53
Нов двустранен договор в областта на социалното осигуряване
авторски материал, стр. 59
Нов двустранен договор в областта на социалното осигуряване
авторски материал, стр. 59
Зачитане на осигурителен стаж при пенсиониране, в случаите на работа по основен и допълнителен трудов договор
авторски материал, стр. 64
Зачитане на осигурителен стаж при пенсиониране, в случаите на работа по основен и допълнителен трудов договор
авторски материал, стр. 64
Писмо № 94А-1860-1 от 2.04.2009 г. на НОИ
административна практика, стр. 65
Писмо № 03-08-25 от 2.04.2009 г. на НОИ
административна практика, стр. 67
Писмо № 74-68-1 от 7.04.2009 г. на НОИ
административна практика, стр. 68
Писмо № 74-68-1 от 7.04.2009 г. на НОИ
административна практика, стр. 69
За новите изисквания към предписването и отпускането на лекарствени продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК, валидни за 2009 г.
авторски материал, стр. 70
За новите изисквания към предписването и отпускането на лекарствени продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК, валидни за 2009 г.
авторски материал, стр. 70
Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 10/2009
административна практика, стр. 72
Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 11/2009
административна практика, стр. 73
Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 12/2009
административна практика, стр. 74
Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 13/2009
административна практика, стр. 75
Масовото уволнение
авторски материал, стр. 88