ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2009 г., кн. 05
Явлението “Паркомясто”
авторски материал, стр. 5
Предварителен договор за продажба на право на строеж
авторски материал, стр. 14
Решение № 1355 от 6.12.2008 г. на ВКС, V г.о.
съдебна практика, стр. 22
Особености при определянето на концесионер по реда на Закона за концесиите
авторски материал, стр. 26
Сервитути върху земеделски земи
авторски материал, стр. 34
Имуществото на детето и действията на родителите (действаща и бъдеща уредба)
авторски материал, стр. 37
Семейното жилище не е обикновен апартамент
авторски материал, стр. 45
Как се признава развод от чужбина
авторски материал, стр. 47
Решение № 131 от 18.02.2009 г. на ВКС, V г.о.
съдебна практика, стр. 49
Законът за управление на етажната собственост и проблемите, които той поставя пред нотариусите
авторски материал, стр. 53
Строителство в устройствени зони с комплексно застрояване при действието на Решението на Народното събрание от 31.07.2008 г. (ДВ, бр. 70 от 08.08.2008 г.)
авторски материал, стр. 61
Обезпечителни мерки по отношение на авторскоправните искове
авторски материал, стр. 69
Промишлени дизайни ­ особености
авторски материал, стр. 78