ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2009 г., кн. 05
Последните промени в Кодекса на труда, свързани с осигуряване на работа чрез Агенция за временна заетост
авторски материал, стр. 5
Писмо № 94НН/146 от 17.02.2009 г. на МТСП
административна практика, стр. 11
Писмо № 94НН/142 от 20.02.2009 г. на МТСП
административна практика, стр. 12
Писмо № 94 ВВ/30 от 16.03.2009 г. на МТСП
административна практика, стр. 13
Писмо № 94 ВВ/38 от 16.03.2009 г. на МТСП
административна практика, стр. 14
Писмо № 94 ДД/104 от 15.04.2009 г. на МТСП
административна практика, стр. 15
Писмо № 94 ББ/40 от 15.04.2009 г. на МТСП
административна практика, стр. 16
Писмо № 94ММ/57 от 15.04.2009 г. на МТСП
административна практика, стр. 17
Нервно-психично натоварване - Идентифициране и оценка на опасностите и предприемане на мерки
авторски материал, стр. 19
Закон за допълнение на Закона за насърчаване на заетостта
авторски материал, стр. 28
Указания на министъра на труда и социалната политика по прилагането на Постановление № 44 на Министерския съвет от 19.02.2009 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители, за които е установено непълно работно
административна практика, стр. 31
Указание № 91-01-54 от 04.03.2009 г. на НОИ
административна практика, стр. 37
Безплатна услуга за разрешаване на презграничните проблеми на граждани и юридически лица, породени от неправилното прилагане на европейското законодателство от националните администрации
авторски материал, стр. 44
Наръчник за кандидати по приоритетна ос “Социално включване и насърчаване на социалната икономика” или как проектното предложение да стане проект
административна практика, стр. 88