ТП Издания
Дайджест "Финанси и право", 2009 г., кн. 05
За изискванията в Закона за счетоводството относно консолидираните финансови отчети
авторски материал, стр. 5
Счетоводно отчитане на особените залози
авторски материал, стр. 14
Практико-приложни аспекти на разпоредбите, регламентиращи данъчните облекчения в ЗКПО за 2009 г.
авторски материал, стр. 19
Данъчно третиране на социалните разходи – 2
авторски материал, стр. 27
Преглед на промените, извършени със Закона за изменение и допълнение на ЗДДФЛ, обнародван на 28.04.2009 г.
авторски материал, стр. 39
Данъчно третиране на командировъчните пари
авторски материал, стр. 43
Предоставяне на услуги по отстраняване на фабрични дефекти при условията на гаранционно обслужване
авторски материал, стр. 46
Въпроси и отговори по Закона за местните данъци и такси – 1/2009
авторски материал, стр. 51
Въпроси и отговори по Закона за местните данъци и такси – 2/2009
авторски материал, стр. 52
Въпроси и отговори по Закона за местните данъци и такси – 3/2009
авторски материал, стр. 52
Какво представлява актът за установяване на задължение и какви са способите за неговото атакуване
авторски материал, стр. 53
Какви възможности за българските производители предлагат процедурите на ЕС за суспендиране на митата
авторски материал, стр. 57
Актуални промени в Кодекса за застраховането
авторски материал, стр. 60
Обхват на системата за гарантиране на влоговете в банките
авторски материал, стр. 69
Българските финансови пазари между 15 април и 15 май 2009 г.
авторски материал, стр. 77