ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2009 г., кн. 04
Писмо № 94ГГ/14 от 30.01.2009 г. на МТСП
административна практика, стр. 5
Писмо № 94ИИ/30 от 09.02.2009 г. на МТСП
административна практика, стр. 6
Писмо № 26/611 от 13.02.2009 г. на МТСП
административна практика, стр. 7
Писмо № 94КК/106 от 13.02.2009 г. на МТСП
административна практика, стр. 8
Писмо № 94РР/148 от 17.02.2009 г. на МТСП
административна практика, стр. 11
Професионален риск: Ръководство за оценка на риска в малки и средни предприятия - Подхлъзване и падане от височина
авторски материал, стр. 13
Как може да се ползва Националната програма “Социални услуги в семейна среда”
авторски материал, стр. 19
Национална програма “Нова възможност за заетост”
авторски материал, стр. 24
Методика за кандидатстване, отпускане на средства, наблюдение и отчетност на проекти на работодатели/органи по назначаване, за осигуряване, приспособяване и оборудване на работно място за лица с трайни увреждания и предоставяни за финансиране със средства
административна практика, стр. 30
Указание № 91.01.15/19.01.2009 г. на НОИ
административна практика, стр. 48
Оперативна програма - “Развитие на човешките ресурси” - възможности във време на криза
авторски материал, стр. 52
Програмата на НОИ през 2009 г.
административна практика, стр. 88
Профилактична и рехабилитационна дейност на Националния осигурителен институт
авторски материал, стр. 88