ТП Издания
Книга-годишник "Социално осигуряване 2009"
Указание № 24-00-2 от 12.01.2009 г. на НАП
административна практика, стр. 617
Указание № 24-00-2 от 12.01.2009 г. на НАП
административна практика, стр. 617
Указание № 24-00-3 от 22.01.2009 г. на НАП
административна практика, стр. 626
Указание № 24-00-3 от 22.01.2009 г. на НАП
административна практика, стр. 626
Указание № 91-00-72 от 23.02.2009 г. на НАП
административна практика, стр. 632
Указание № 91-00-72 от 23.02.2009 г. на НАП
административна практика, стр. 632
Решение № 332 от 10.01.2008 г. на ВАС, VI отд.
съдебна практика, стр. 637
Решение № 332 от 10.01.2008 г. на ВАС, VI отд.
съдебна практика, стр. 637
Решение № 1318 от 6.02.2008 г. на ВАС, VI отд.
съдебна практика, стр. 639
Решение № 1318 от 6.02.2008 г. на ВАС, VI отд.
съдебна практика, стр. 639
Решение № 2305 от 28.02.2008 г. на ВАС, VI отд.
съдебна практика, стр. 641
Решение № 2305 от 28.02.2008 г. на ВАС, VI отд.
съдебна практика, стр. 641
Решение № 3569 от 27.03.2008 г. на ВАС, VI отд.
съдебна практика, стр. 643
Решение № 3569 от 27.03.2008 г. на ВАС, VI отд.
съдебна практика, стр. 643
Решение № 5606 от 15.05.2008 г. на ВАС, VI отд.
съдебна практика, стр. 646
Решение № 5606 от 15.05.2008 г. на ВАС, VI отд.
съдебна практика, стр. 646
Решение № 5721 от 17.05.2008 г. на ВАС, VI отд.
съдебна практика, стр. 648
Решение № 5721 от 17.05.2008 г. на ВАС, VI отд.
съдебна практика, стр. 648
Решение № 7281 от 16.06.2008 г. на ВАС, VI отд.
съдебна практика, стр. 652
Решение № 7281 от 16.06.2008 г. на ВАС, VI отд.
съдебна практика, стр. 652
Решение № 9843 от 30.09.2008 г. на ВАС, VI отд.
съдебна практика, стр. 654
Решение № 9843 от 30.09.2008 г. на ВАС, VI отд.
съдебна практика, стр. 654
Решение № 10811 от 21.10.2008 г. на ВАС, VI отд.
съдебна практика, стр. 655
Решение № 10811 от 21.10.2008 г. на ВАС, VI отд.
съдебна практика, стр. 655
Решение № 10895 от 22.10.2008 г. на ВАС, VI отд.
съдебна практика, стр. 658
Решение № 10895 от 22.10.2008 г. на ВАС, VI отд.
съдебна практика, стр. 658
Решение № 11702 от 5.11.2008 г. на ВАС, VI отд.
съдебна практика, стр. 659
Решение № 11702 от 5.11.2008 г. на ВАС, VI отд.
съдебна практика, стр. 659
Коментар по осигурителните вноски и осигурителните доходи - Общи положения – 2009 г.
авторски материал, стр. 661
Коментар по осигурителните вноски и осигурителните доходи - Общи положения – 2009 г.
авторски материал, стр. 661
Коментар по осигурителните вноски и осигурителните доходи - Осигуряване за общо заболяване и майчинство, за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, за трудова злополука и професионална болест, и за безработица – 2009 г.
авторски материал, стр. 664
Коментар по осигурителните вноски и осигурителните доходи - Осигуряване за общо заболяване и майчинство, за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, за трудова злополука и професионална болест, и за безработица – 2009 г.
авторски материал, стр. 664
Коментар по осигурителните вноски и осигурителните доходи - Промени по отношение на здравноосигурителните вноски – 2009 г.
авторски материал, стр. 690
Коментар по осигурителните вноски и осигурителните доходи - Промени по отношение на здравноосигурителните вноски – 2009 г.
авторски материал, стр. 690
Коментар по осигурителните вноски и осигурителните доходи - Промени в реда за подаване и съхранение на данни от работодателите за осигурените при тях лица и от самоосигуряващите се лица – 2009 г.
авторски материал, стр. 691
Коментар по осигурителните вноски и осигурителните доходи - Промени в реда за подаване и съхранение на данни от работодателите за осигурените при тях лица и от самоосигуряващите се лица – 2009 г.
авторски материал, стр. 691
Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, и за безработица - Парични обезщетения за временна неработоспособност – 2009 г.
авторски материал, стр. 693
Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, и за безработица - Парични обезщетения за временна неработоспособност – 2009 г.
авторски материал, стр. 693
Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, и за безработица - Отпуски и обезщетения за майчинство – 2009 г.
авторски материал, стр. 719
Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, и за безработица - Отпуски и обезщетения за майчинство – 2009 г.
авторски материал, стр. 719
Казуси от практиката на НОИ, свързани с отпускането и изплащането на обезщетенията за майчинство – 1
административна практика, стр. 753
Казуси от практиката на НОИ, свързани с отпускането и изплащането на обезщетенията за майчинство – 1
административна практика, стр. 753
Казуси от практиката на НОИ, свързани с отпускането и изплащането на обезщетенията за майчинство – 2
административна практика, стр. 754
Казуси от практиката на НОИ, свързани с отпускането и изплащането на обезщетенията за майчинство – 2
административна практика, стр. 754
Казуси от практиката на НОИ, свързани с отпускането и изплащането на обезщетенията за майчинство – 3
административна практика, стр. 755
Казуси от практиката на НОИ, свързани с отпускането и изплащането на обезщетенията за майчинство – 3
административна практика, стр. 755
Казуси от практиката на НОИ, свързани с отпускането и изплащането на обезщетенията за майчинство – 4
административна практика, стр. 756
Казуси от практиката на НОИ, свързани с отпускането и изплащането на обезщетенията за майчинство – 5
административна практика, стр. 756
Казуси от практиката на НОИ, свързани с отпускането и изплащането на обезщетенията за майчинство – 4
административна практика, стр. 756
Казуси от практиката на НОИ, свързани с отпускането и изплащането на обезщетенията за майчинство – 5
административна практика, стр. 756
Казуси от практиката на НОИ, свързани с отпускането и изплащането на обезщетенията за майчинство – 6
административна практика, стр. 757
Казуси от практиката на НОИ, свързани с отпускането и изплащането на обезщетенията за майчинство – 7
административна практика, стр. 757
Казуси от практиката на НОИ, свързани с отпускането и изплащането на обезщетенията за майчинство – 6
административна практика, стр. 757
Казуси от практиката на НОИ, свързани с отпускането и изплащането на обезщетенията за майчинство – 7
административна практика, стр. 757
Казуси от практиката на НОИ, свързани с отпускането и изплащането на обезщетенията за майчинство – 9
административна практика, стр. 759
Казуси от практиката на НОИ, свързани с отпускането и изплащането на обезщетенията за майчинство – 9
административна практика, стр. 759
Казуси от практиката на НОИ, свързани с отпускането и изплащането на обезщетенията за майчинство – 8
административна практика, стр. 759
Казуси от практиката на НОИ, свързани с отпускането и изплащането на обезщетенията за майчинство – 8
административна практика, стр. 759
Казуси от практиката на НОИ, свързани с отпускането и изплащането на обезщетенията за майчинство – 11
административна практика, стр. 760
Казуси от практиката на НОИ, свързани с отпускането и изплащането на обезщетенията за майчинство – 10
административна практика, стр. 760
Казуси от практиката на НОИ, свързани с отпускането и изплащането на обезщетенията за майчинство – 11
административна практика, стр. 760
Казуси от практиката на НОИ, свързани с отпускането и изплащането на обезщетенията за майчинство – 10
административна практика, стр. 760
Казуси от практиката на НОИ, свързани с отпускането и изплащането на обезщетенията за майчинство – 13
административна практика, стр. 762
Казуси от практиката на НОИ, свързани с отпускането и изплащането на обезщетенията за майчинство – 13
административна практика, стр. 762
Казуси от практиката на НОИ, свързани с отпускането и изплащането на обезщетенията за майчинство – 12
административна практика, стр. 762
Казуси от практиката на НОИ, свързани с отпускането и изплащането на обезщетенията за майчинство – 12
административна практика, стр. 762
Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, и за безработица - Парични обезщетения за безработица – 2009 г.
авторски материал, стр. 763
Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, и за безработица - Парични обезщетения за безработица – 2009 г.
авторски материал, стр. 763
Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Видове пенсии и условия за отпускането им – 2009 г.
авторски материал, стр. 776
Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Видове пенсии и условия за отпускането им – 2009 г.
авторски материал, стр. 776
Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Размер на пенсиите ­ начин на определяне, минимални пенсии и максимален размер на пенсията – 2009 г.
авторски материал, стр. 787
Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Размер на пенсиите ­ начин на определяне, минимални пенсии и максимален размер на пенсията – 2009 г.
авторски материал, стр. 787
Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Други въпроси, свързани с пенсионното производство – 2009 г.
авторски материал, стр. 799
Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Други въпроси, свързани с пенсионното производство – 2009 г.
авторски материал, стр. 799
Коментар по осигурителните права, ползвани по реда на международни договори или съгласно европейските регламенти - Международни договори, приложими за РБългария в областта на социалното осигуряване – 2009 г.
авторски материал, стр. 806
Коментар по осигурителните права, ползвани по реда на международни договори или съгласно европейските регламенти - Международни договори, приложими за РБългария в областта на социалното осигуряване – 2009 г.
авторски материал, стр. 806
Коментар по осигурителните права, ползвани по реда на международни договори или съгласно европейските регламенти - Права и задължения на осигурените лица, предвидени в европейските регламенти – 2009 г.
авторски материал, стр. 817
Коментар по осигурителните права, ползвани по реда на международни договори или съгласно европейските регламенти - Права и задължения на осигурените лица, предвидени в европейските регламенти – 2009 г.
авторски материал, стр. 817
Коментар по допълнителното социално осигуряване - Общи положения – 2009 г.
авторски материал, стр. 871
Коментар по допълнителното социално осигуряване - Общи положения – 2009 г.
авторски материал, стр. 871
Коментар по допълнителното социално осигуряване - Общ преглед на настъпилите промени в нормативната уредба на допълнителното социално осигуряване през 2008 г. – 2009 г.
авторски материал, стр. 872
Коментар по допълнителното социално осигуряване - Общ преглед на настъпилите промени в нормативната уредба на допълнителното социално осигуряване през 2008 г. – 2009 г.
авторски материал, стр. 872
Коментар по допълнителното социално осигуряване - Изисквания към дружествата за допълнително социално осигуряване – 2009 г.
авторски материал, стр. 875
Коментар по допълнителното социално осигуряване - Изисквания към дружествата за допълнително социално осигуряване – 2009 г.
авторски материал, стр. 875
Коментар по допълнителното социално осигуряване - Допълнително задължително пенсионно осигуряване – 2009 г.
авторски материал, стр. 883
Коментар по допълнителното социално осигуряване - Допълнително задължително пенсионно осигуряване – 2009 г.
авторски материал, стр. 883
Коментар по допълнителното социално осигуряване - Допълнително доброволно пенсионно осигуряване – 2009 г.
авторски материал, стр. 895
Коментар по допълнителното социално осигуряване - Допълнително доброволно пенсионно осигуряване – 2009 г.
авторски материал, стр. 895
Коментар по допълнителното социално осигуряване - Държавно регулиране и надзор над допълнителното социално осигуряване – 2009 г.
авторски материал, стр. 909
Коментар по допълнителното социално осигуряване - Държавно регулиране и надзор над допълнителното социално осигуряване – 2009 г.
авторски материал, стр. 909