ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2009 г., кн. 03
Нов ред за изплащане на компенсации при въвеждане на непълно работно време от работодателя
авторски материал, стр. 5
Нови изисквания към вписването на трудов стаж въз основа на съдебно решение
авторски материал, стр. 10
Работата за 5 дни вече се зачита за трудов стаж
авторски материал, стр. 12
Кога се дава отпуск на всички едновременно
авторски материал, стр. 13
Размер на обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ за работещите в сферата на здравеопазването
авторски материал, стр. 14
Нови моменти при преназначаването на държавните служители в рамките на администрацията и определянето на ранг
авторски материал, стр. 17
Писмо № 26-00-3 от 28.01.2009 г. на МДААР
административна практика, стр. 20
Писмо № 29-А-1 от 4.02.2009 г. на МДААР
административна практика, стр. 21
Интервюто за работа - Не е важно какво казваме, а как го казваме
авторски материал, стр. 22
Нов подход при разпределянето на средствата за работни заплати в бюджетните организации и дейности
авторски материал, стр. 32
Разместването на почивни дни през март 2009 г. и неговото отражение върху заплащането на труда
авторски материал, стр. 33
Задължение на работодателя за сключване на договор по чл. 18 ЗЗБУТ
авторски материал, стр. 36
Какви мерки в подкрепа на работодателите предвижда Националният план за действие по заетостта през 2009 г.
авторски материал, стр. 45
Промени в реда за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица
авторски материал, стр. 51
Промени в реда за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица
авторски материал, стр. 51
Зачитане на осигурителен стаж на лица, работещи при непълно работно време
авторски материал, стр. 59
Зачитане на осигурителен стаж на лица, работещи при непълно работно време
авторски материал, стр. 59
Стартира Програмата за профилактика и рехабилитация на НОИ за 2009 г.
административна практика, стр. 62
Писмо № 94В-1981-1 от 2.02.2009 г. на НОИ
административна практика, стр. 67
Писмо № 92-921-1 от 17.02.2009 г. на НОИ
административна практика, стр. 69
Законът за държавния бюджет през 2009 година по отношение на семейните помощи за деца
авторски материал, стр. 70
Нови правила при извършването на профилактични прегледи и изследвания през 2009 г.
авторски материал, стр. 73
Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 5/2009
административна практика, стр. 74
Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 6/2009
административна практика, стр. 75
Основания за уволнение по чл. 328 от Кодекса на труда ­ преглед на практиката на ВКС
авторски материал, стр. 88