ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2009 г., кн. 03
Управление на етажната собственост чрез сдружение на собствениците
авторски материал, стр. 5
Оттегляне на иска
авторски материал, стр. 12
Съседът не може да ви отнеме достъп до дома
авторски материал, стр. 21
Решение № 643 от 29.04.2008 г. на ВКС, V г.о.
съдебна практика, стр. 23
Решение № 413 от 20.05.2008 г. на ВКС, V г.о.
съдебна практика, стр. 28
Общинска собственост, предоставена от държавата със закон
авторски материал, стр. 30
Планове за новообразувани имоти по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ
авторски материал, стр. 35
Имуществените отношения между съпрузите по българското международно частно право – 2
авторски материал, стр. 39
Разводът по-бърз и лесен
авторски материал, стр. 45
Наследен имот се декларира пред общината в 6-месечен срок
авторски материал, стр. 47
Решение № 97 от 26 .03.2008 г. на ВКС, гражданска колегия, петчленен състав
съдебна практика, стр. 49
Прехвърляне на недвижим имот срещу пожизнена рента - Договор, който изисква правна регламентация
авторски материал, стр. 51
Нови изменения в Закона за устройство на територията
авторски материал, стр. 62
Необходими срокове по чл. 17 от Закона за устройство на територията
авторски материал, стр. 70
От кого, как и какви авторски и сродни на тях права се управляват в България чрез организации за колективно управление
авторски материал, стр. 74
Обемни марки и промишлени дизайни в Европа
авторски материал, стр. 79