ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2009 г., кн. 03
Отпуск поради бременност и раждане и отпуск на бащата при раждане на дете
авторски материал, стр. 5
Писмо № 94 ММ/583 от 14.01.2009 г. на МТСП
административна практика, стр. 11
Писмо № 94 ПП/311 от 09.01.2009 г. на МТСП
административна практика, стр. 12
Писмо № 94 ВВ/9 от 29.01.2009 г. на МТСП
административна практика, стр. 13
Писмо № 94 ДД/18 от 03.02.2009 г. на МТСП
административна практика, стр. 15
Нов подход при разпределянето на средствата за работни заплати в бюджетните организации и дейности
авторски материал, стр. 19
Фонд “Условия на труд” в помощ на предприятията за осигуряване на по-добра и по-безопасна работна среда
административна практика, стр. 21
Фонд “Условия на труд” в помощ на предприятията за осигуряване на по-добра и по-безопасна работна среда
административна практика, стр. 21
Постановление № 44 на Министерския съвет - част от антикризисните мерки на МТСП
авторски материал, стр. 27
Социална Европа има какво да вземе и от нашия български социален модел - Интервю със заместник-министъра на труда и социалната политика г-жа Светлана Дянкова
авторски материал, стр. 39
Социално предприемачество ­ Популяризиране и подкрепа на социалнипредприятия
авторски материал, стр. 49
Индикативна годишна работна Програма за предстоящите през 2009 г. процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ОС 5 „Социално включване и насърчаване на социалната икономика” оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
административна практика, стр. 53
Указание № 91-01-274 от 23.12.2008 г. на НОИ
административна практика, стр. 58
Указание № 91-01-18 от 22.01.2009 г. на НОИ
административна практика, стр. 64
Указание № 91-01-26 от 5.02.2009 г. на НОИ
административна практика, стр. 71
Нови мерки на правителството на Федерална република Германия в областта на социалната политика, във връзка с международната финансова криза
авторски материал, стр. 75
Стартира дейността по Европейския интеграционен фонд
авторски материал, стр. 79