ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2009 г., кн. 02
Новият Закон за управление на етажната собственост
авторски материал, стр. 5
Данък “сгради” и такса “смет” се плащат от ползвателя на имота
авторски материал, стр. 17
Решение № 301/08 от 9.05.2008 г. на ВКС, V г.о.
съдебна практика, стр. 19
Решение № 1126/2008 г. от 6.10.2008 г. на ВКС, V г.о.
съдебна практика, стр. 23
Приложно поле на концесиите за услуга
авторски материал, стр. 27
Разпоредбата на чл. 18 от Закона за собствеността
авторски материал, стр. 35
Отказ на съдията по вписванията
авторски материал, стр. 38
Електронните пари и съпружеската имуществена общност
авторски материал, стр. 44
Определение № 121 от 18.03.2008 г. на ВКС, V г.о.
съдебна практика, стр. 52
Съдът разрешава сделки с имоти на непълнолетни
авторски материал, стр. 55
Нарушения при провеждане на процедури по въвеждане в експлоатация на строежите
авторски материал, стр. 58
Доказване на авторскоправните искове. Проблематика. Писмени доказателства. Свидетелски показания. Оглед
авторски материал, стр. 65
Изисквания за оформяне на заявки съгласно Наредбата за оформяне, подаване и експертиза на заявките за патенти
авторски материал, стр. 73
Публичната продан като специфичен способ за придобиване на вещни права
авторски материал, стр. 88