ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2009 г., кн. 02
Писмо № 94ТТ/99 от 15.12.2008 г. на МТСП
административна практика, стр. 6
Писмо № 94ВВ/158 от 19.12.2008 г. на МТСП
административна практика, стр. 7
Писмо № 03/844 от 19.12.2008 г. на МТСП
административна практика, стр. 8
Писмо № 9104/777 от 29.12.2008 г. на МТСП
административна практика, стр. 9
Писмо № 94ЕЕ/209 от 29.12.2008 г. на МТСП
административна практика, стр. 11
Писмо № С01/181 от 29.12.2008 г. на МТСП
административна практика, стр. 12
Писмо № 70/65 от 29.12.2008 г. на МТСП
административна практика, стр. 14
Писмо № С01/168 от 06.01.2009 г. на МТСП
административна практика, стр. 14
Въпроси и отговори от Интернет страницата на Министерството на труда и социалната политика – 1/2009
административна практика, стр. 16
Въпроси и отговори от Интернет страницата на Министерството на труда и социалната политика – 2/2009
административна практика, стр. 17
Въпроси и отговори от Интернет страницата на Министерството на труда и социалната политика – 3/2009
административна практика, стр. 17
Въпроси и отговори от Интернет страницата на Министерството на труда и социалната политика – 5/2009
административна практика, стр. 18
Въпроси и отговори от Интернет страницата на Министерството на труда и социалната политика – 4/2009
административна практика, стр. 18
Стрес при работа - Кратък наръчник
авторски материал, стр. 20
Националният план за действие по заетостта през 2009 г.
авторски материал, стр. 27
Заповед № РД01/1040 от 25.11.2008 г.
административна практика, стр. 35
Национална програма “Социални услуги в семейна среда”
административна практика, стр. 35
Указание № 91-01-227 от 30.10.2008 г. на НОИ
административна практика, стр. 52
Указание № 91-01-229 от 31.10.2008 г. на НОИ
административна практика, стр. 53
Указание № 91-01-273/23.12.2008 г. на НОИ
административна практика, стр. 56
Реформи в пенсионните системи на страните-членки на Европейския съюз. Акценти
авторски материал, стр. 62
Необходимостта от въвеждането на Европейското рамково споразумение за “работа от разстояние”
авторски материал, стр. 72