ТП Издания
Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2009 г., кн. 02
Нови моменти в правната уредба на назначаване на ликвидатори от Агенцията по вписванията
авторски материал, стр. 5
Относно приложното поле на иска за защита на правото на членство по чл. 71 ТЗ
авторски материал, стр. 9
Решение № 509 от 9.07.2008 г. на ВКС – ТК
съдебна практика, стр. 15
Решение № 692 от 19.11.2008 г. на ВКС – ТК
съдебна практика, стр. 18
Залог на търговско предприятие
авторски материал, стр. 20
Решение № 754 от 19.12.2008 г. на ВКС - ТК
съдебна практика, стр. 29
Решение по МАД № 18/2007, постановено на 22.07.2008 г.
арбитражна практика, стр. 32
Правната уредба на медиацията в европейското и в българското законодателство
авторски материал, стр. 36
Решение по ВАД № 37/2007, постановено на 23.06.2008 г.
арбитражна практика, стр. 44
Решение по МАД № 18/2007, постановено на 22.07.2008 г.
арбитражна практика, стр. 45
Някои съществени промени в правната уредба за възлагане на малки обществени поръчки
авторски материал, стр. 48
Участието на специализирани предприятия и кооперации на лица с увреждания в процедури за възлагане на обществени поръчки
авторски материал, стр. 54
Развитие на доктрината за съществените съоръжения в практиката по защита на конкуренцията в ЕС
авторски материал, стр. 56
Очаквани промени в Закона за кредитните институции
авторски материал, стр. 66
Практически насоки за изработване на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти, съфинансирани от ЕС
авторски материал, стр. 72
Публичната продан като специфичен способ за придобиване на вещни права
авторски материал, стр. 88