ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2008 г., кн. 12
Особености на договора със срок за изпитванеи регистрацията му в НАП
авторски материал, стр. 5
30 работни дни неплатен отпуск годишно се зачитат за стаж
авторски материал, стр. 9
Неплатеният отпуск не зависи от годишната почивка
авторски материал, стр. 10
Ползване на служебен отпуск
авторски материал, стр. 11
За някои възможности на работодателя при управлението на персонала в условията на икономическа криза
авторски материал, стр. 14
На какви допълнителни възнаграждения имат право държавните служители
авторски материал, стр. 17
Писмо № 19-00-927 от 2.10.2008 г. на МДААР
административна практика, стр. 25
Лоялността в трудовите отношения
авторски материал, стр. 27
И при сумирано изчисляване на работното време ежемесечно се изплаща добавката за нощен труд и за работа на официален празник
авторски материал, стр. 36
В обезщетението за неползван отпуск влизат и класовете
авторски материал, стр. 37
Оценката на риска - реалности и проблеми в България
авторски материал, стр. 39
Свободно движение на хора - въпроси и отговори – 19
авторски материал, стр. 45
Как се осигуряват лицата, които получават месечни доходи на повече от едно основание по чл. 4, ал. 1 КСО и как в тези случаи се подават данните за осигуряването
авторски материал, стр. 49
Как се осигуряват лицата, които получават месечни доходи на повече от едно основание по чл. 4, ал. 1 КСО и как в тези случаи се подават данните за осигуряването
авторски материал, стр. 49
Преизчисляване на пенсиите, отпуснати до 01.01.2007 г. по условията на международен договор в областта на социалното осигуряване, на основание чл. 94, ал. 5 от Регламент № 1408/71
авторски материал, стр. 55
Преизчисляване на пенсиите, отпуснати до 01.01.2007 г. по условията на международен договор в областта на социалното осигуряване, на основание чл. 94, ал. 5 от Регламент № 1408/71
авторски материал, стр. 55
Управителят напуска, за да получи пенсия
авторски материал, стр. 60
Управителят напуска, за да получи пенсия
авторски материал, стр. 60
Правото на обезщетение при неработоспособност може да се ползва и след прекратени трудови правоотношения
авторски материал, стр. 62
Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 33/2008
административна практика, стр. 64
Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 34/2008
административна практика, стр. 65
Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 35/2008
административна практика, стр. 66
Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 36/2008
административна практика, стр. 67