ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2008 г., кн. 12
Писмо № 94АА/183 от 31.10.2008 г. на МТСП
административна практика, стр. 5
Писмо № 92/589 от 31.10.2008 г. на МТСП
административна практика, стр. 6
Писмо № 03/1357 от 07.11.2008 г. на МТСП
административна практика, стр. 7
Нови промени в нормативната уредба на пазара на труда
авторски материал, стр. 17
Методика за условията и реда за предоставяне на социалната услуга “Преходно жилище”
административна практика, стр. 27
Списък с нормативно изискуемите документи за регистрация на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания по чл. 28, ал. 1 ЗИХУ
административна практика, стр. 37
Указание № 91-01-127 от 26.05.2008 г. на НОИ – 2
административна практика, стр. 46