ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2008 г., кн. 11
За уведомлението до НАП при промяна на работодателя
авторски материал, стр. 5
Срочен трудов договор, сключен при нарушаване на закона
авторски материал, стр. 9
За една и съща работа един човек се изпитва веднъж
авторски материал, стр. 12
Право на дневни пари при командировка
авторски материал, стр. 13
Оставането без работа се доказва с трудова книжка
авторски материал, стр. 15
Възстановяване на работа при незаконно уволнение и право на изплащане на парично обезщетение за временна неработоспособност
авторски материал, стр. 17
Последните промени в Наредбата за условията и реда за атестиране на служителите в държавната администрация
авторски материал, стр. 19
Дисциплинарните наказания “забележка” и “порицание”, и изискванията за налагането им
авторски материал, стр. 21
Писмо № 04-14-147 от 26.09.2008 г. на МДААР
административна практика, стр. 27
Целенасоченото въвеждащо обучение е първата крачка към успешното развитие на служителите и организацията
авторски материал, стр. 29
Въпроси и отговори по прилагането на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата – 11/2008
административна практика, стр. 33
Въпроси и отговори по прилагането на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата – 12/2008
административна практика, стр. 34
Въпроси и отговори по прилагането на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата – 13/2008
административна практика, стр. 35
По-висока надница за командировка в неделя
авторски материал, стр. 36
Промените в нормативната уредба по администриране на професионалните болести
административна практика, стр. 38
Временната заетост - проблеми и предизвикателства
авторски материал, стр. 57
Свободно движение на хора - въпроси и отговори – 18
авторски материал, стр. 64
Отпускане на пенсия при наличие на български трудов и осигурителен стаж, положен съгласно законодателството на друга държава членка на ЕС
авторски материал, стр. 67
Отпускане на пенсия при наличие на български трудов и осигурителен стаж, положен съгласно законодателството на друга държава членка на ЕС
авторски материал, стр. 67
Как и от кого се издава осигурителна книжка
авторски материал, стр. 69
Как и от кого се издава осигурителна книжка
авторски материал, стр. 69
Приемането на молби за целево социално подпомагане за отопление приключи в края на октомври
авторски материал, стр. 72
Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 31/2008
административна практика, стр. 74
Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 32/2008
административна практика, стр. 76