ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2008 г., кн. 11
Избор между гражданския и административния процес при защита на абсолютни материални права
авторски материал, стр. 5
За ремонт на общите части се плаща според размера на притежаваните от собственика идеални части от сградата
авторски материал, стр. 15
Решение № 948 от 11.07.2008 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 18
Измененията и допълненията в Закона за концесиите
авторски материал, стр. 21
Правната уредба на замяната на земи от държавния поземлен фонд
авторски материал, стр. 29
Решение № 939 от 4.08.2008 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 33
Съпружеска имуществена общност при делба на наследство с уравняване на дял
авторски материал, стр. 37
Делата за разводи се пазят 10 години, а за издръжка - 25 години
авторски материал, стр. 45
Решение № 888 от 7.07.2008 г. на ВКС, V г.о.
съдебна практика, стр. 47
За необходимото разграничаване във функциите на нотариуса и тези на съдията по вписванията
авторски материал, стр. 52
Ипотеката залага капани и за кредитора, и за длъжника
авторски материал, стр. 57
Задължения на участниците в строителството за спазването на съществените изисквания към строежите
авторски материал, стр. 59
Сграда в дворното място
авторски материал, стр. 65
Срокове по чл. 16 ЗУТ
авторски материал, стр. 67
Архитектурни проекти. Авторскоправен режим по ЗАПСП.
авторски материал, стр. 70
Обезщетения при спорове за нарушения на патенти
авторски материал, стр. 76
Марката - начин на употреба - Познахте ли ги... - като марки
авторски материал, стр. 88
Марката - начин на употреба - “In memorium”... или на пазара
авторски материал, стр. 88
Марката - начин на употреба - Шифърът на марката
авторски материал, стр. 88
Марката - начин на употреба - "Тъмната страна на Луната" или как думи с "негативен" заряд стават успешни търговски марки
авторски материал, стр. 88
Марката - начин на употреба - Марката като отражение
авторски материал, стр. 88
Марката - начин на употреба - Иде ново поколение марки
авторски материал, стр. 88
Ипотеката
авторски материал, стр. 88