ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2008 г., кн. 10
Колективният трудов договор продължава действието си и при промяна на работодателя
авторски материал, стр. 5
Действие на колективния трудов договор в училище
авторски материал, стр. 11
Изпитателният срок не тече по време на отпускt
авторски материал, стр. 13
Може ли в споразумението по чл. 107 КТ да бъде включена клаузата “срок за изпитване”
авторски материал, стр. 14
Преминаване на работа от пълно на непълно работно време
авторски материал, стр. 17
След авария се работи извънредно без ограничения
авторски материал, стр. 20
Задължителна процедура при масово уволнение
авторски материал, стр. 21
Кой съд е компетентен да се произнесе по претенцията за обезщетение, предявена от държавния служител
авторски материал, стр. 26
Повишаването в държавна служба се осъществява чрез последователно преминаване в по-висок ранг или длъжност
авторски материал, стр. 29
Юристът в конкурсната комисия не е задължително да бъде служител в съответната администрация
авторски материал, стр. 33
Изх. № 29-А-16 от 26.08.2008 г. на МДААР
административна практика, стр. 35
Изх. № 19-00-880 от 15.09.2008 г. на МДААР
административна практика, стр. 36
Управление на различията. Поколенията и тяхната мотивация на работното място
авторски материал, стр. 39
База за изчисляване на уговорено обезщетение при прекратяване на трудовия договор
авторски материал, стр. 50
Незаконно е да режат заплатата за наказание
авторски материал, стр. 51
Въпроси и отговори по прилагането на наредбата за структурата и организацията на работната заплата - 12
авторски материал, стр. 52
Въпроси и отговори по прилагането на наредбата за структурата и организацията на работната заплата - 13
авторски материал, стр. 53
Въпроси и отговори по прилагането на наредбата за структурата и организацията на работната заплата - 14
авторски материал, стр. 54
Въпроси и отговори по прилагането на наредбата за структурата и организацията на работната заплата - 15
авторски материал, стр. 55
Въпроси и отговори по прилагането на наредбата за структурата и организацията на работната заплата - 16
авторски материал, стр. 56
Въпроси и отговори по прилагането на наредбата за структурата и организацията на работната заплата - 17
авторски материал, стр. 56
Придобиване на правоспособност за обслужване на парни и водогрейни котли
авторски материал, стр. 58
Свободно движение на хора - въпроси и отговори – 17
авторски материал, стр. 60
Свободно движение на хора - въпроси и отговори – 16
авторски материал, стр. 60
Преизчисляване на пенсиите от 01.10.2008 г., отпуснати и определени по международен договор, на основание § 7а от Преходните и заключителни разпоредби на КСО
авторски материал, стр. 63
Преизчисляване на пенсиите от 01.10.2008 г., отпуснати и определени по международен договор, на основание § 7а от Преходните и заключителни разпоредби на КСО
авторски материал, стр. 63
Законодателството допуска закупуване на осигурителен стаж в точно определени случаи и ситуации
авторски материал, стр. 66
Законодателството допуска закупуване на осигурителен стаж в точно определени случаи и ситуации
авторски материал, стр. 66
Вдигат Ви пенсията, ако е дадена до 2000 година
авторски материал, стр. 68
Вдигат Ви пенсията, ако е дадена до 2000 година
авторски материал, стр. 68
Писмо № 91-01-190 от 29.08.2008 г. на НОИ - 1
административна практика, стр. 71
Писмо № 91-01-190 от 29.08.2008 г. на НОИ - 2
административна практика, стр. 72
Писмо № 91-01-190 от 29.08.2008 г. на НОИ - 3
административна практика, стр. 73
Парично обезщетение за временна неработоспособност при сумирано изчисляване на работното време
авторски материал, стр. 75
Освобождаване от задължението за заплащане на здравни вноски на българските граждани, пребивавали извън страната в периода 01.07.1999 г. - 31.12.2007 г.
авторски материал, стр. 80
Освобождаване от задължението за заплащане на здравни вноски на българските граждани, пребивавали извън страната в периода 01.07.1999 г. - 31.12.2007 г.
авторски материал, стр. 80
Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 29/2008
административна практика, стр. 82
Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 30/2008
административна практика, стр. 83