ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2008 г., кн. 08
Уволнение на работещи пенсионери по чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда
авторски материал, стр. 5
Законно ли е уволнението на бременна работничка, която работи на трудов договор с изпитателен срок
авторски материал, стр. 9
Какво става с работниците, когато предприятието се даде под наем
авторски материал, стр. 12
Възстановеният от съда не е длъжен да се върне на предишната работа
авторски материал, стр. 14
Прекратяване на трудовия договор по чл. 331 КТ
авторски материал, стр. 15
Прекъсване ползването на платения годишен отпуск
авторски материал, стр. 20
Как се преминава на държавна служба в друга администрация
авторски материал, стр. 26
Писмо № 19-00-570 от 11.07.2008 г. на МДААР
административна практика, стр. 29
Писмо № 29-В-23 от 16.07.2008 г. на МДААР
административна практика, стр. 30
Негово Величество работникът - Авангарден европейски опит
авторски материал, стр. 32
Въпроси и отговори по прилагането на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата – 7/2008
административна практика, стр. 36
Въпроси и отговори по прилагането на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата – 6/2008
административна практика, стр. 36
Въпроси и отговори по прилагането на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата – 8/2008
административна практика, стр. 37
Въпроси и отговори по прилагането на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата – 9/2008
административна практика, стр. 38
Въпроси и отговори по прилагането на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата – 10/2008
административна практика, стр. 39
Изчисляване на възнаграждението за платен годишен отпуск
авторски материал, стр. 40
Отпускът за приемен изпит се заплаща веднъж
авторски материал, стр. 41
Нова Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения под налягане
авторски материал, стр. 43
Обхват на лицата, чийто осигурителен стаж и доход следва да бъдат заверени в осигурителни книжки
авторски материал, стр. 52
Обхват на лицата, чийто осигурителен стаж и доход следва да бъдат заверени в осигурителни книжки
авторски материал, стр. 52
Въпроси от практиката на НОИ по прилагането на Регламент № 1408/71 - 4
авторски материал, стр. 57
Въпроси от практиката на НОИ по прилагането на Регламент № 1408/71 - 4
авторски материал, стр. 57
Въпроси от практиката на НОИ по прилагането на Регламент № 1408/71 - 5
авторски материал, стр. 59
Въпроси от практиката на НОИ по прилагането на Регламент № 1408/71 - 6
авторски материал, стр. 59
Въпроси от практиката на НОИ по прилагането на Регламент № 1408/71 - 5
авторски материал, стр. 59
Въпроси от практиката на НОИ по прилагането на Регламент № 1408/71 - 6
авторски материал, стр. 59
Въпроси от практиката на НОИ по прилагането на Регламент № 1408/71 - 7
авторски материал, стр. 60
Въпроси от практиката на НОИ по прилагането на Регламент № 1408/71 - 7
авторски материал, стр. 60
Въпроси от практиката на НОИ по прилагането на Регламент № 1408/71 - 8
авторски материал, стр. 61
Въпроси от практиката на НОИ по прилагането на Регламент № 1408/71 - 8
авторски материал, стр. 61
Допълнителна работа носи повече стаж за пенсия
авторски материал, стр. 62
Допълнителна работа носи повече стаж за пенсия
авторски материал, стр. 62
Писмо № 04-02-241 от 11.07.2008 г. на НОИ
административна практика, стр. 63
Писмо № 62-25-1 от 24.07.008 г. на НОИ
административна практика, стр. 64
Писмо № 66-04-39 от 29.07.2008 г. на НОИ
административна практика, стр. 66
Лични асистенти по програмата "Асистенти на хора с увреждания" не могат да бъдат лица, придобили право на пенсия
авторски материал, стр. 69
Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 25/2008
административна практика, стр. 72
Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 24/2008
административна практика, стр. 72
Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 26/2008
административна практика, стр. 73
Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 27/2008
административна практика, стр. 74
Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 28/2008
административна практика, стр. 76