ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2008 г., кн. 08
Социалната защита на младите майки по българското трудово законодателство
авторски материал, стр. 5
Писмо № 94ГГ/60 от 02.06.2008 г. на МТСП
административна практика, стр. 15
Писмо № 08/191 от 10.06.2008 г. на МТСП
административна практика, стр. 17
Писмо № 94ММ/180 от 30.06.2008 г. на МТСП
административна практика, стр. 18
Концепцията за гъвкавост и сигурност на пазара на труда - европейски измерения и задачи пред България
авторски материал, стр. 20
Младежите до 29-годишна възраст могат да ползват всички услуги, които се предоставят на търсещите работа лица на основание Закона за насърчаване на заетостта
авторски материал, стр. 33
Указание № 1900-174 от 16.07.2008 г. на АСП
административна практика, стр. 46
Писмо № 94ЛЛ/61 от 16.07.2008 г. на АСП
административна практика, стр. 54
Писмо № 9102/828 от 16.07.2008 г. на АСП
административна практика, стр. 55
Писмо № 9102/835 от 17.07.2008 г. на АСП
административна практика, стр. 56
Писмо № 9102/837 от 17.07.2008 г. на АСП
административна практика, стр. 56
Указание № 91-01-105 от 23.04.2008 г. на МЗ
административна практика, стр. 58
Указание № 91-01-123 от 23.05.2008 г. на НОИ
административна практика, стр. 60
Информация относно най-новите моменти в развитието на системите за социална защита на ЕС
авторски материал, стр. 77