ТП Издания
Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2008 г., кн. 08
Съдебната практика на СЕО относно "златната акция"
авторски материал, стр. 5
Решение №148 от 5.03.2008 г. на ВКС – ТК
съдебна практика, стр. 13
Отказът на застрахователя да плати застрахователното обезщетение или сума
авторски материал, стр. 15
Водене на преговори и сключване на договори, свързани с достъп до класифицирана информация
авторски материал, стр. 23
Решение № 290 от 3.04.2008 г. на ВКС – ТК
съдебна практика, стр. 31
Решение № 838 от 4.01.2008 г. на ВКС
съдебна практика, стр. 34
Производство по колективни искове
авторски материал, стр. 38
Понятието "заинтересовано лице" по смисъла на чл. 120, ал. 2 ЗОП
авторски материал, стр. 47
Новата политика на ЕК по отношение на контрола върху концентрациите - Казусът COMP/M.3916-T-Mobile Austria/Tele.ring
авторски материал, стр. 56
Промени в уредбата за вписване и отписване на публични дружества в регистъра на Комисията за финансов надзор
авторски материал, стр. 67
Европейска Харта за правата на потребителите на енергия - 1
авторски материал, стр. 73