ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2008 г., кн. 07
Концепция на Министерството на труда и социалната политика за промени в Кодекса на труда
авторски материал, стр. 5
Как работодателят следва да оформи отпуска по чл. 157, ал. 1, т. 4 от Кодекса на труда, когато служителят е призован от съда като свидетел
авторски материал, стр. 18
Средствата за работна заплата, които се изплащат за изпълнени клинични пътеки, са елемент от брутното трудово възнаграждение, от което се определя размерът на възнаграждението за платен годишен отпуск и на съответните обезщетения по Кодекса на труда
авторски материал, стр. 20
Писмо № 94АА/328 от 03.06.2008 г. на МТСП
административна практика, стр. 24
Писмо № 94ВВ/50 от 13.06.2008 г. на МТСП
административна практика, стр. 26
Намаляване на свързаните с работата злополуки и заболявания чрез по-добра оценка на риска
авторски материал, стр. 28
Министерството на труда и социалната политика в помощ на работодателите при наемане на квалифицирана работна ръка
авторски материал, стр. 36
Масово освобождаване на работна сила при закриване на част от предприятието
авторски материал, стр. 43
Енергийни помощи за социално слаби лица
административна практика, стр. 53
Указание № 01-01-62/14.03.2008 г. на НОИ
административна практика, стр. 56
Указание № 91-01-63 от 17.03.2008 г. на НОИ
административна практика, стр. 62
Указание № 91-01-88 от 04.04.2008 г. на НОИ
административна практика, стр. 66
Указание относно начина на сумиране на периоди на принадлежност към специалните осигурителни схеми на институциите на Европейската общност с националните периоди на осигуряване, с оглед придобиване и ползване на права по българското национално законодател
административна практика, стр. 70