ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2008 г., кн. 06
Прехвърлянето на търговско предприятие и неговият вещноправен ефект
авторски материал, стр. 5
Съвладение
авторски материал, стр. 13
Наемателите трябва да настояват за вписване на наемния договор
авторски материал, стр. 17
Решение № 524/07 от 19.06.2007 г. на ВКС, V г.о.
съдебна практика, стр. 20
Определяне на наемните цени за държавни имоти
авторски материал, стр. 25
Нови моменти в уедряването на земеделски земи по споразумение на собствениците
авторски материал, стр. 29
Срокове във връзка с производството по ЗСПЗЗ за отдаване под наем или аренда на земи от държавния поземлен фонд
авторски материал, стр. 36
Съдържание на брачния договор според законопроекта за нов Семеен кодекс
авторски материал, стр. 39
Давност при делба на съсобствен имот
авторски материал, стр. 44
Може ли внук да наследи дядо си при жив родител
авторски материал, стр. 46
Решение № 378 от 7.05.2007 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 48
Необходимо ли е удостоверение за търпимост на сградата при издаване на нотариален акт по давност
авторски материал, стр. 50
Новости при задълженията за поддържане и възстановяване на частни имоти
авторски материал, стр. 55
Авторскоправни проблеми при използване на музика в хотелите
авторски материал, стр. 62
Съществени и несъществени различия във вида на марката при използване
авторски материал, стр. 67
Шифърът на марката
авторски материал, стр. 77
Втората фаза на съдебната делба
авторски материал, стр. 88