ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2008 г., кн. 05
Изменения и допълнения в Кодекса на труда
авторски материал, стр. 5
Въвеждане на европейските стандарти за информиране и консултиране на работниците и служителите при промяна на работодателя в българското трудово право
авторски материал, стр. 7
Отпуск по граждански договор ­ само с изрична клауза
авторски материал, стр. 15
Съдът решава кои уговорки в договора са незаконни
авторски материал, стр. 16
За прекратяването на трудовия договор с предизвестие
авторски материал, стр. 17
Промените в Закона за държавния служител
авторски материал, стр. 20
Специфичните изисквания за допускане до конкурс за постъпване на държавна служба трябва задължително да са установени с нормативен акт
авторски материал, стр. 23
Писмо № 19-00-250 от 17.04.2008 г. на МДААР
административна практика, стр. 25
Писмо № 17-00-79 от 22.04.2008 г. на МДААР
административна практика, стр. 27
Служителите като конкурентно предимство и модели за оценка на тяхното трудово представяне
авторски материал, стр. 29
Преизчисляване на възнаграждението за платен отпуск въз основа на изплатени годишни бонуси
авторски материал, стр. 35
По 20 лева на ден се плащат на командирования
авторски материал, стр. 37
Заплата се плаща поне веднъж месечно
авторски материал, стр. 38
Безопасността и здравето при работа - приоритетен въпрос на европейската социалнаполитика
авторски материал, стр. 39
Национална стратегия по миграция и интеграция на Република България за периода 2008-2015 г.
авторски материал, стр. 47
Условия и ред за участие в Програмата “Старт на кариерата” през 2008 г.
авторски материал, стр. 52
Спиране или удължаване на срока на производството за изчисляване и изплащане на обезщетенията и помощите от ДОО
авторски материал, стр. 58
Спиране или удължаване на срока на производството за изчисляване и изплащане на обезщетенията и помощите от ДОО
авторски материал, стр. 58
Относно правото и ползването на обезщетенията за майчинство от самоосигуряващите се лица
авторски материал, стр. 62
Относно правото и ползването на обезщетенията за майчинство от самоосигуряващите се лица
авторски материал, стр. 62
Изчисляване на паричните обезщетения за безработица и износ на обезщетения съгласно координацията на схемите за социална сигурност
авторски материал, стр. 67
Изчисляване на паричните обезщетения за безработица и износ на обезщетения съгласно координацията на схемите за социална сигурност
авторски материал, стр. 67
Писмо № 03-08-24 от 3.04.2008 г. на НОИ
административна практика, стр. 71
Писмо № 66-12-13 от 1.04.2008 г. на НОИ
административна практика, стр. 71
Писмо № 94Н-1348-1 от 3.04.2008 г. на НОИ
административна практика, стр. 73
Писмо № 94Т-859-1 от 3.04.2008 г. на НОИ
административна практика, стр. 75
Програмите и проектите със социална насоченост и предназначение са грижа към определени социални групи, но и възможност за реализация на хора със “социални” професии
авторски материал, стр. 76
Последните промени в Закона за здравното осигуряване и внасяне на здравноосигурителни вноски през 2008 г.
авторски материал, стр. 78
Последните промени в Закона за здравното осигуряване и внасяне на здравноосигурителни вноски през 2008 г.
авторски материал, стр. 78
Какво получаваме срещу здравните си вноски
административна практика, стр. 88