ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2008 г., кн. 05
Защитата на вещни права според новия ГПК
авторски материал, стр. 5
Как да си купя имот от публична продан
авторски материал, стр. 9
Установяване на собственост
авторски материал, стр. 11
Решение № 381 от 8.06.2007 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 13
Правото на собственост върху недвижими имоти и добивът на подземни богатства
авторски материал, стр. 16
Възстановяване на правата на собствениците по реда на чл. 19, ал. 4, т. 1 и 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
авторски материал, стр. 24
Срокове във връзка с производството по ЗСПЗЗ за оземляване на безимотни и малоимотни граждани
авторски материал, стр. 31
Действие на презумпцията за съвместен принос при иск по чл. 29 от Семейния кодекс
авторски материал, стр. 34
Разпореждане с лична собственост, когато тя е семейно жилище
авторски материал, стр. 43
Решение № 146/08 от 6.02.2008 г. на ВКС, V г.о.
съдебна практика, стр. 44
Автентифициране и удостоверяване на волеизявленията за учредяване, променяне или прекратяване на права върху имот
авторски материал, стр. 47
Енергиен паспорт на сградите
авторски материал, стр. 57
Свободно използване на произведения и преработка
авторски материал, стр. 63
Защита на промишления дизайн
авторски материал, стр. 69