ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2008 г., кн. 05
Времето, през което работник или служител е бил без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи, се зачита за осигурителен стаж от датата на уволнението до възстановяването му на работа
авторски материал, стр. 5
Писмо № 0421/3 от 11.02.2008 г. на МТСП
административна практика, стр. 9
Писмо № 94ДД/9 от 11.02.2008 г. на МТСП
административна практика, стр. 10
Писмо № 94ЦЦ/5 от 11.02.2008 г. на МТСП
административна практика, стр. 11
Писмо № 94ММ/867 от 14.02.2008 г. на МТСП
административна практика, стр. 12
Писмо № 94ИИ/20 от 18.02.2008 г. на МТСП
административна практика, стр. 13
Указание № РД 06/12 от 22.04.2008 г. на МТСП
административна практика, стр. 16
Писмо № 92/864 от 13.02.2008 г. на МТСП
административна практика, стр. 18
Писмо № 94ИИ/52 от 13.03.2008 г. на МТСП
административна практика, стр. 20
Национална програма “Възобновяване и опазване на българската гора”
авторски материал, стр. 32
Наемане на работа на безработни с увреждания
авторски материал, стр. 46
Указание № 91-01-286/28.12.2007 г. на НОИ
административна практика, стр. 52
Основните актове на Международната организация на труда в областта на заетостта
авторски материал, стр. 77