ТП Издания
Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2008 г., кн. 04
Практически проблеми при прилагането на Закона за търговския регистър
авторски материал, стр. 5
За лизинга на търговско предприятие
авторски материал, стр. 17
Унищожение, прекратяване, разваляне и отмяна на договор и последиците относно даденото
авторски материал, стр. 21
Процесуално право - Особеното исково производство по търговски спорове по ГПК
авторски материал, стр. 34
Длъжникът има право на 14 дни за доброволно изпълнение
авторски материал, стр. 43
Какви са възможностите за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка поради недостатъчност на финансов ресурс за нейното изпълнение?
авторски материал, стр. 46
Монопсонията - сила на купувача в ущърб на потребителите
авторски материал, стр. 50
Варант
авторски материал, стр. 60
Държавно подпомагане в селското стопанство чрез помощи de minimis
авторски материал, стр. 65
Безопасност на детските играчки
авторски материал, стр. 73
Публичното обещание за награда
авторски материал, стр. 88