ТП Издания
Книга-годишник "Социално осигуряване 2008"
Указание № 91-01-102 от 18.04.2007 г. на НОИ
административна практика, стр. 590
Указание № 24-00-9 от 1.02.2007 г. на НАП
административна практика, стр. 598
Указание № 24-00-19 от 2.03.2007 г. на НАП
административна практика, стр. 601
Указание № 24-00-3 от 25.01.2008 г. на НОИ
административна практика, стр. 620
Решение № 487 от 16.01.2007 г. на ВАС, VI отд.
съдебна практика, стр. 624
Решение № 917 от 29 .01.2007 г. на ВАС, VI отд.
съдебна практика, стр. 625
Решение № 1429 от 12.02.2007 г. на ВАС, VI отд.
съдебна практика, стр. 627
Решение № 1688 от 19.02.2007 г. на ВАС, VI отд.
съдебна практика, стр. 628
Решение № 2633 от 14.03.2007 г. на ВАС, VI отд.
съдебна практика, стр. 629
Решение № 3037 от 23.03.2007 г. на ВАС, VI отд.
съдебна практика, стр. 631
Решение № 6771 от 28.06.2007 г. на ВАС, VI отд.
съдебна практика, стр. 633
Решение № 6846 от 2.07.2007 г. на ВАС, VI отд.
съдебна практика, стр. 635
Решение № 6847 от 2 .07.2007 г. на ВАС, VI отд.
съдебна практика, стр. 638
Решение № 8529 от 19.09.2007 г. на ВАС, VI отд.
съдебна практика, стр. 639
Решение № 8583 от 20 .09.2007 г. на ВАС, VI отд.
съдебна практика, стр. 640
Решение № 8618 от 21.09.2007 г. на ВАС, VI отд.
съдебна практика, стр. 641
Решение № 11547 от 21.11.2007 г. на ВАС, VI отд.
съдебна практика, стр. 643
Решение № 11795 от 27.11.2007 г. на ВАС, VI отд.
съдебна практика, стр. 646
Коментар по осигурителните вноски и осигурителните доходи – Осигуряване за всички осигурени социални рискове – 2008 г.
авторски материал, стр. 650
Коментар по осигурителните вноски и осигурителните доходи – Осигуряване за всички осигурени социални рискове – 2008 г.
авторски материал, стр. 650
Коментар по осигурителните вноски и осигурителните доходи – Осигуряване за инвалидност, старост и смърт, и за трудова злополука и професионална болест – 2008 г.
авторски материал, стр. 664
Коментар по осигурителните вноски и осигурителните доходи – Осигуряване за инвалидност, старост и смърт, и за трудова злополука и професионална болест – 2008 г.
авторски материал, стр. 664
Коментар по осигурителните вноски и осигурителните доходи – Осигуряване за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт – 2008 г.
авторски материал, стр. 665
Коментар по осигурителните вноски и осигурителните доходи – Осигуряване за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт – 2008 г.
авторски материал, стр. 665
Коментар по осигурителните вноски и осигурителните доходи – Здравноосигурителни вноски – 2008 г.
авторски материал, стр. 675
Коментар по осигурителните вноски и осигурителните доходи – Здравноосигурителни вноски – 2008 г.
авторски материал, стр. 675
Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и за безработица - Парични обезщетения за временна неработоспособност и ред за изплащането им - 2008 г.
авторски материал, стр. 677
Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и за безработица - Парични обезщетения за временна неработоспособност и ред за изплащането им - 2008 г.
авторски материал, стр. 677
Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и за безработица - Отпуски и обезщетения за майчинство - 2008 г.
авторски материал, стр. 702
Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и за безработица - Отпуски и обезщетения за майчинство - 2008 г.
авторски материал, стр. 702
Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и за безработица - Парични обезщетения за безработица – 2008 г.
авторски материал, стр. 748
Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и за безработица - Парични обезщетения за безработица – 2008 г.
авторски материал, стр. 748
Коментар по закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя – 2008 г.
авторски материал, стр. 759
Коментар по закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя – 2008 г.
авторски материал, стр. 759
Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Видове пенсии и условия за отпускането им – 2008 г.
авторски материал, стр. 764
Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Видове пенсии и условия за отпускането им – 2008 г.
авторски материал, стр. 764
Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Осигурителен стаж – 2008 г.
авторски материал, стр. 786
Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Осигурителен стаж – 2008 г.
авторски материал, стр. 786
Коментар по осигурителните права на работещите и пенсионерите, ползвани по реда на Регламент 1408/71 и по двустранните спогодби - Осигурителни права на работещите и пенсионерите в страните от Европейския съюз - 2008 г.
авторски материал, стр. 800
Коментар по осигурителните права на работещите и пенсионерите, ползвани по реда на Регламент 1408/71 и по двустранните спогодби - Осигурителни права на работещите и пенсионерите в страните от Европейския съюз - 2008 г.
авторски материал, стр. 800
Коментар по осигурителните права на работещите и пенсионерите, ползвани по реда на Регламент 1408/71 и по двустранните спогодби - Осигурителни права на работещите и пенсионерите, ползвани по реда на двустранни международни договори – 2008 г.
авторски материал, стр. 846
Коментар по осигурителните права на работещите и пенсионерите, ползвани по реда на Регламент 1408/71 и по двустранните спогодби - Осигурителни права на работещите и пенсионерите, ползвани по реда на двустранни международни договори – 2008 г.
авторски материал, стр. 846
Коментар по допълнителното социално осигуряване - Общи положения – 2008 г.
авторски материал, стр. 871
Коментар по допълнителното социално осигуряване - Общи положения – 2008 г.
авторски материал, стр. 871
Коментар по допълнителното социално осигуряване - Общ преглед на настъпилите промени в нормативната уредба на допълнителното социално осигуряване през 2007 година – 2008 г.
авторски материал, стр. 873
Коментар по допълнителното социално осигуряване - Общ преглед на настъпилите промени в нормативната уредба на допълнителното социално осигуряване през 2007 година – 2008 г.
авторски материал, стр. 873
Коментар по допълнителното социално осигуряване - Изисквания към дружествата за допълнително социално осигуряване – 2008 г.
авторски материал, стр. 875
Коментар по допълнителното социално осигуряване - Изисквания към дружествата за допълнително социално осигуряване – 2008 г.
авторски материал, стр. 875
Коментар по допълнителното социално осигуряване - Допълнително задължително пенсионно осигуряване – 2008 г.
авторски материал, стр. 888
Коментар по допълнителното социално осигуряване - Допълнително задължително пенсионно осигуряване – 2008 г.
авторски материал, стр. 888
Коментар по допълнителното социално осигуряване - Допълнително доброволно пенсионно осигуряване – 2008 г.
авторски материал, стр. 899
Коментар по допълнителното социално осигуряване - Допълнително доброволно пенсионно осигуряване – 2008 г.
авторски материал, стр. 899
Коментар по допълнителното социално осигуряване - Държавно регулиране и надзор на допълнителното социално осигуряване – 2008 г.
авторски материал, стр. 917
Коментар по допълнителното социално осигуряване - Държавно регулиране и надзор на допълнителното социално осигуряване – 2008 г.
авторски материал, стр. 917