ТП Издания
Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2008 г., кн. 03
Единен идентификационен код
авторски материал, стр. 5
Промените в дружественото право през 2007 г. - Европейските обединения и дружества
авторски материал, стр. 8
Практика на Съда на Европейските общности – 4
авторски материал, стр. 14
Решение № 853 от 10.01.2008 г. на ВКС – ТК
съдебна практика, стр. 17
Основанието (каузата) за издаване на менителничния ефект
авторски материал, стр. 20
Решение № 979 от 20.02.2008 г. на ВКС - ТК
съдебна практика, стр. 28
Решение № 1083 от 7.02.2008 г. на ВКС - ТК
съдебна практика, стр. 31
Решение по ВАД № 110/2007 г., постановено на 21.01.2008 г.
арбитражна практика, стр. 34
Класифициране на съдебни дела
авторски материал, стр. 36
Решение по ВАД № 57/2006 г., постановено на 05.09.2007 г.
арбитражна практика, стр. 42
Предварително обявление по чл. 23 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)
авторски материал, стр. 44
Нови промени в политиката по освобождаване на предприятията от глоби или намаляване на техния размер - Въвеждане на процедура по постигане на споразумение
авторски материал, стр. 50
Правно положение на дружествата за налични парични преводи
авторски материал, стр. 59
Извънсъдебно решаване на потребителските спорове
авторски материал, стр. 64
Преглед на мерките за търговска защита на ЕС
авторски материал, стр. 71
Евронавигатор - Европейска сметна палата
авторски материал, стр. 76