ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2008 г., кн. 03
Изработване и приемане на Правилник за вътрешния трудов ред в предприятието
авторски материал, стр. 5
Трудовият договор се прекратява с изтичането на предизвестието, връчено от работодателя
авторски материал, стр. 18
Писмо № 67/8 от 11.02.2008 г. на МТСП
административна практика, стр. 20
Писмо № 12/348 от 12.02.2008 г. на МТСП
административна практика, стр. 21
Писмо № 61/269 от 04.01.2008 г. на МТСП
административна практика, стр. 22
Писмо № 94ЛЛ/191 от 18.01.2008 г. на МТСП
административна практика, стр. 24
Писмо № 94СС/835 от 11.02.2008 г. на МТСП
административна практика, стр. 25
Писмо № 67/7 от 11.02.2008 г. на МТСП
административна практика, стр. 27
Въпроси и отговори от Интернет страницата на Министерството на труда и социалната политика – 1/2008
административна практика, стр. 31
Въпроси и отговори от Интернет страницата на Министерството на труда и социалната политика – 2/2008
административна практика, стр. 32
Въпроси и отговори от Интернет страницата на Министерството на труда и социалната политика – 3/2008
административна практика, стр. 33
Въпроси и отговори от Интернет страницата на Министерството на труда и социалната политика – 4/2008
административна практика, стр. 34
Въпроси и отговори от Интернет страницата на Министерството на труда и социалната политика – 5/2008
административна практика, стр. 35
Въпроси и отговори от Интернет страницата на Министерството на труда и социалната политика – 6/2008
административна практика, стр. 35
Националният план за действие по заетостта и качеството на работната сила
авторски материал, стр. 37
При регистриране в “Бюрото по труда” се представя и решението на ТЕЛК за удостоверяване на намалена трудоспособност
авторски материал, стр. 45
Методика за финансиране от Агенцията за хората с увреждания на проекти за осигуряване на достъп и адаптиране на културни, исторически и спортни обекти с международно, национално и областно значение, съгласно чл. 2, ал. 2, т. 6 от Устройствения правилник н
административна практика, стр. 51
Профилактичната и рехабилитационната дейност на Националния осигурителен институт
авторски материал, стр. 61
Указание № 91-01-32 от 08.02.2008 г. на НОИ
административна практика, стр. 70
Трудът и социалната политика в Кралство Испания
авторски материал, стр. 72