ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2008 г., кн. 03
Дискусионни въпроси във връзка с възникването на сервитутните права
авторски материал, стр. 5
Кога и как да даваме пълномощно
авторски материал, стр. 14
Прекъсване на придобивната давност
авторски материал, стр. 17
Решение № 147/08 от 11.02.2008 г. на ВКС, V г.о.
съдебна практика, стр. 19
Компетентност на органите на концедента при извършване на подготвителни действия и откриване на процедура за предоставяне на концесия
авторски материал, стр. 22
Доказване на правното основание за ползване на земеделските земи при регистриране на земеделските производители
авторски материал, стр. 30
Срокове по чл. 14 ЗСПЗЗ за обжалване и изменение на решения на общинските служби по земеделие и гори
авторски материал, стр. 34
Срокове по чл. 14 ЗСПЗЗ за обжалване и изменение на решения на общинските служби по земеделие и гори
авторски материал, стр. 34
Срок по чл. 7, ал. 5 ЗСПЗЗ за уведомяване на общинските служби по земеделие и гори за промени в собствеността и предназначението на земеделските земи
авторски материал, стр. 36
Срок по чл. 7, ал. 5 ЗСПЗЗ за уведомяване на общинските служби по земеделие и гори за промени в собствеността и предназначението на земеделските земи
авторски материал, стр. 36
Горите могат да ви бъдат възстановени по съдебен ред
авторски материал, стр. 37
За производството по дела за гражданско състояние
авторски материал, стр. 39
Делба на семейния дом
авторски материал, стр. 46
Придобитите през време на брака вещи принадлежат на двамата съпрузи
авторски материал, стр. 47
Решение № 570 от 15.04.2007 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 49
Решение № 10 от 15.02.2006 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 52
Бележки по изменението на чл. 37 от Закона за задълженията и договорите
авторски материал, стр. 56
Интернет пиратството - проблемът с незаконното съдържание в мрежата
авторски материал, стр. 68
Спорове за правото на изобретател или съизобретател
авторски материал, стр. 76
Марката като отражение
авторски материал, стр. 85