ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2008 г., кн. 03
Нови моменти в съдебните спорове по трудови дела съгласно разпоредбите на новия ГПК
авторски материал, стр. 5
Как да попълваме уведомленията за сключен и прекратен трудов договор със срок за изпитване, след промените в Наредба № 5 за уведомлението по чл. 62, ал. 4 КТ от януари 2008 г.
авторски материал, стр. 9
Превръщането на договора в безсрочен не променя заплатата
авторски материал, стр. 10
Заплащане на дневни пари при командировка в страната
авторски материал, стр. 12
Началникът определя превоза при командировка
авторски материал, стр. 14
Работодателят трябва да даде отпуск при призоваване от съд
авторски материал, стр. 15
Закрила при уволнение, когато работникът или служителят не притежава необходимото образование или професионална квалификация за изпълняваната работа
авторски материал, стр. 17
Възстановяване на предишната работа по време на ползване на отпуск по болест
авторски материал, стр. 18
Изпитателният срок по Закона за държавния служител
авторски материал, стр. 23
Понятията “служебен стаж” и “професионален опит” имат различно съдържание
авторски материал, стр. 27
Писмо № 19-00-111 от 5.02.2008 г. на МДААР
административна практика, стр. 29
Писмо № 17-00-36 от 7.02.2008 г. на МДААР
административна практика, стр. 31
Лисабонската стратегия за икономически растеж и трудова заетост в Европейския съюз
авторски материал, стр. 32
Въпроси и отговори по прилагането на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата – 2/2008
авторски материал, стр. 36
Въпроси и отговори по прилагането на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата – 1/2008
авторски материал, стр. 36
Въпроси и отговори по прилагането на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата – 3/2008
авторски материал, стр. 37
Въпроси и отговори по прилагането на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата – 4/2008
авторски материал, стр. 38
Въпроси и отговори по прилагането на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата – 5/2008
авторски материал, стр. 39
До една заплата за вреда по небрежност
авторски материал, стр. 41
Европейски изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
авторски материал, стр. 42
Свободно движение на хора - въпроси и отговори – 6
авторски материал, стр. 48
Свободно движение на хора - въпроси и отговори – 7
авторски материал, стр. 49
Измененията в Наредба № Н-8, свързани с попълване на данните в Декларация образец № 1 “Данни за осигуреното лице”
авторски материал, стр. 51
Измененията в Наредба № Н-8, свързани с попълване на данните в Декларация образец № 1 “Данни за осигуреното лице”
авторски материал, стр. 51
Промените в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, извършени с ПМС № 21 от 08.02.2008 г.
авторски материал, стр. 56
Промените в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, извършени с ПМС № 21 от 08.02.2008 г.
авторски материал, стр. 56
Въпроси от практиката на НОИ, свързани с прилагането на Регламент № 1408/71 – 1
авторски материал, стр. 60
Въпроси от практиката на НОИ, свързани с прилагането на Регламент № 1408/71 – 1
авторски материал, стр. 60
Въпроси от практиката на НОИ, свързани с прилагането на Регламент № 1408/71 – 2
авторски материал, стр. 61
Въпроси от практиката на НОИ, свързани с прилагането на Регламент № 1408/71 – 2
авторски материал, стр. 61
Въпроси от практиката на НОИ, свързани с прилагането на Регламент № 1408/71 – 3
авторски материал, стр. 62
Въпроси от практиката на НОИ, свързани с прилагането на Регламент № 1408/71 – 3
авторски материал, стр. 62
Писмо № 94Г-1406-1 от 5.02.2008 г. на НОИ
административна практика, стр. 63
Писмо № 66-10-11 от 12.02.2008 г. на НОИ
административна практика, стр. 65
Писмо № М-2289-1 от 12.02.2008 г. на НОИ
административна практика, стр. 65
Писмо № 94В-1810-1 от 19.02.2008 г. на НОИ
административна практика, стр. 68
Нови срокове за изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
авторски материал, стр. 69
Националната програма “В подкрепа на майчинството” не предвижда ограничения за родственост на лицата, които ще бъдат наети чрез нея
авторски материал, стр. 72
Как българските граждани могат да ползват медицинска помощ при пребиваване или престой в други държави от Европейския съюз
авторски материал, стр. 74
Как българските граждани могат да ползват медицинска помощ при пребиваване или престой в други държави от Европейския съюз
авторски материал, стр. 74
Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 5/2008
административна практика, стр. 81
Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 6/2008
административна практика, стр. 82
Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 7/2008
административна практика, стр. 82
Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 8/2008
административна практика, стр. 83