ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2008 г., кн. 02
Реформирането на гражданското съдопроизводство с новия ГПК ­ предизвикателство за участниците в процеса
авторски материал, стр. 5
Процесуално представителство от управител на етажната собственост
авторски материал, стр. 18
Как се призовава ответник в чужбина
авторски материал, стр. 26
Решение № 1487 от 14.01.2008 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 29
Предоставяне на спортни обекти и съоръжения ­ собственост на държавата и общините
авторски материал, стр. 32
Необходимост от рационално ползване на земеделските земи
авторски материал, стр. 38
Срокове по чл. 4а ЗСПЗЗ за упражняване на правото на изкупуване на земеделски земи
авторски материал, стр. 45
Срокове по чл. 5, ал. 1 ЗСПЗЗ за освобождаване от данъци и такси на сделки със земеделски земи
авторски материал, стр. 46
Възможни хипотези при спор за разпределение на ползването на съсобствен терен
авторски материал, стр. 48
Има ли предимство при наследяване за преживелия съпруг
авторски материал, стр. 52
Ползване на общото жилище след развод
авторски материал, стр. 54
Как се съставя акт за смърт
авторски материал, стр. 55
Решение № 140 от 17.03.2006 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 56
Превантивната функция на нотариуса
авторски материал, стр. 59
Нотариус не може да връчи покана, ако на адреса няма никой
авторски материал, стр. 65
Новите изисквания към строителите
авторски материал, стр. 67
Определение № 436 от 23.10.2007 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 72
Плагиатство на авторскоправни произведения. Защита срещу плагиатство
авторски материал, стр. 74
Полезният модел ­ искова защита при нарушения на изключителното право
авторски материал, стр. 79
Иде ново поколение марки (chatmarks)
авторски материал, стр. 85
Съгласието на собственика на сградата при учредяване на правото на надстрояване
авторски материал, стр. 88