ТП Издания
Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2008 г., кн. 02
Прекратяване на членство в ООД при изпълнение върху дружествения дял на съдружник по чл. 517, ал. 3 ГПК
авторски материал, стр. 5
Търговски регистър - Подаване на заявления
авторски материал, стр. 14
Решение № 985 от 10.12.2007 г. на ВКС ­ ТК
съдебна практика, стр. 18
Действителен ли е записът на заповед, в който издателят е написал уговорка за освобождаване от протест
авторски материал, стр. 21
Решение № 678 от 16.10.2007 г. на ВКС - ТК
съдебна практика, стр. 31
Решение № 1075 от 10.01.2007 г. на ВКС - ТК
съдебна практика, стр. 34
Решение по ВАД № 119/2005 г., постановено на 06.01.2006 г.
арбитражна практика, стр. 37
Обжалване на действията на органа по изпълнението
авторски материал, стр. 39
Откъде да си избера медиатор
авторски материал, стр. 45
Решение по ВАД № 2/2006 г., постановено на 02.10.2007 г.
арбитражна практика, стр. 47
Решение по ВАД № 116/2007 г., постановено на 15.01.2008 г.
арбитражна практика, стр. 49
Контрол върху процеса на откриване, провеждане и възлагане на обществените поръчки
авторски материал, стр. 51
Политиката по освобождаване от глоби или намаляване на техния размер като ефективно средство за борба с картелите в Европейския съюз
авторски материал, стр. 60
Нови изисквания към съдържанието на проспектите при публичното предлагане на ценни книжа
авторски материал, стр. 68
Промоционални програми за земеделски и хранителни продукти на вътрешния пазар на Общността и в трети страни
авторски материал, стр. 72
Евронавигатор - Европейски структурни фондове
авторски материал, стр. 76
Разпределение на компетентността в областта на антитръста и концентрациите в ЕС
авторски материал, стр. 88