ТП Издания
Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2008 г., кн. 01
Промените в дружественото право през 2007 г.
авторски материал, стр. 5
Новата правна уредба на регистърното производство
авторски материал, стр. 12
Решение № 854 от 6.11.2007 г. на ВКС ­ ТК
съдебна практика, стр. 17
Решение № 679 от 11.10.2007 г. на ВКС ­ ТК
съдебна практика, стр. 19
Администриране на сделки
авторски материал, стр. 22
Решение № 615 от 20.08.2007 г. на ВКС ­ ТК
съдебна практика, стр. 29
Решение по ВАД № 137/2006 г., постановено на 20.07.2007 г.
арбитражна практика, стр. 33
Понятието за търговски спор, в контекста на новия ГПК
авторски материал, стр. 37
Въпроси и отговори по обществените поръчки – 1/2008
авторски материал, стр. 45
Въпроси и отговори по обществените поръчки – 2/2008
авторски материал, стр. 47
Въпроси и отговори по обществените поръчки – 3/2008
авторски материал, стр. 48
Въпроси и отговори по обществените поръчки – 4/2008
авторски материал, стр. 49
Концепцията за "ефект върху търговията" в европейското конкурентно право
авторски материал, стр. 52
Правно положение на застрахователните и презастрахователните дружества след промените в Кодекса за застраховането
авторски материал, стр. 63
Отговорност на страните при договори за превоз на пътници, багажи и товари с автомобилен и въздушен транспорт
авторски материал, стр. 74
Евронавигатор - Европейският омбудсман
авторски материал, стр. 84