ТП Издания
Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2007 г., кн. 12
Дяловете на предприятия за колективно инвестиране като финансов инструмент
авторски материал, стр. 5
За прехвърлянето на публичноправните задължения на едноличния търговец при прехвърляне на търговското му предприятие
авторски материал, стр. 11
Практика на Съда на Европейските общности – 3
авторски материал, стр. 15
Решение № 794 от 26.11.2007 г. на ВКС – ТК
съдебна практика, стр. 18
Решение № 626 от 3.08.2007 г. на ВКС – ТК
съдебна практика, стр. 20
Промени в уредбата на наема
авторски материал, стр. 24
Решение № 842 от 2.11.2007 г. на ВКС - ТК
съдебна практика, стр. 28
Решение № 603 от 10.07.2007 г. на ВКС - ТК
съдебна практика, стр. 32
Решение по ВАД № 242/2006 г., постановено на 06.08.2007 г.
арбитражна практика, стр. 36
Решение по ВАД № 9/2005 г., постановено на 02.03.2006 г.
арбитражна практика, стр. 37
Предварително изпълнение на актовете на възложителя
авторски материал, стр. 38
Въпроси и отговори по обществени поръчки
авторски материал, стр. 43
Практика на КЗК при използване на чужда фирма, марка или отличителен знак
авторски материал, стр. 45
Нов регламент на придобиването и търговията с държавни ценни книжа (ДЦК)
авторски материал, стр. 52
Принудителни административни мерки за заблуждаваща реклама
авторски материал, стр. 63
Евронавигатор - Европейски съдебен атлас по гражданскоправни въпроси
авторски материал, стр. 70