ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2007 г., кн. 12
Ратификацията на Конвенция № 181 на МОТ и прилагането й в България
авторски материал, стр. 5
Писмо № 94-АА/237 от 18.10.2007 г. на МТСП
административна практика, стр. 8
Писмо № 94ДД/322 от 24.10.2007 г. на МТСП
административна практика, стр. 9
Сключване на трудов договор за длъжност, заемана от лице, избрано за кмет
авторски материал, стр. 9
Писмо № 26/ 338 от 24.10.2007 г. на МТСП
административна практика, стр. 10
Писмо № 29/26 от 25.10.2007 г. на МТСП
административна практика, стр. 11
Нови нормативни решения относно командировъчните пари на персонала на сухоземни, въздухоплавателни, водни и специални транспортни средства
авторски материал, стр. 11
Със спечелилия конкурс се сключва споразумение
авторски материал, стр. 16
Дисциплинарно уволненият дължи обезщетение
авторски материал, стр. 17
За правото на допълнителен отпуск на държавния служител при работа извън законоустановеното работно време
авторски материал, стр. 19
Писмо № 04-15-285 от 30.10.2007 г. на МДААР
административна практика, стр. 22
Писмо № 17-00-184 от 2.11.2007 г. на МДААР
административна практика, стр. 23
Писмо № 19-00-444 от 19.11.2007 г. на МДААР
административна практика, стр. 24
Допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит може да се търси и по съдебен ред
авторски материал, стр. 26
Работодателят следва да определи коледната премия въз основа на обективни критерии
авторски материал, стр. 30
Въпроси и отговори по прилагането на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата
административна практика, стр. 34
Проблеми и нови тенденции при превенцията на мускулно-скелетните смущения в Европейския съюз
авторски материал, стр. 38
Свободно движение на хора - Издаване на единно разрешение за работа и пребиваване на гражданите на трети държави, предвижда предложение за нова Европейска директива
авторски материал, стр. 45
Първата година в Европейския съюз за осигурените лица
авторски материал, стр. 48
Първата година в Европейския съюз за осигурените лица
авторски материал, стр. 48
Обезщетение за временна неработоспособност при работа на смени по часов график
авторски материал, стр. 53
100 лева коледна добавка към пенсиите за декември ще получат всички пенсионери
авторски материал, стр. 57
Писмо № 26-2427-1 от 16.11.2007 г. на НОИ
административна практика, стр. 58
Писмо № 04-02-483 от 13.11.2007 г. на НОИ
административна практика, стр. 58
Писмо № 66-04-77 от 19.11.2007 г. на НОИ
административна практика, стр. 60
Писмо № 26-2426-1 от 19.11.2007 г. на НОИ
административна практика, стр. 61
Промяна в реда за предоставяне и изплащане на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за лица с увреждания
авторски материал, стр. 63
Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 31/2007
административна практика, стр. 66
Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 32/2007
административна практика, стр. 66
Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 33/2007
административна практика, стр. 67
Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 34/2007
административна практика, стр. 68