ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2007 г., кн. 11
Може ли безсрочният трудов договор да се промени в срочен без съгласието на работника или служителя
авторски материал, стр. 5
Едностранно предоставяне от работодателя на платения годишен отпуск
авторски материал, стр. 7
Прекратяване на трудовия договор по чл. 328, ал. 1, т. 6 от Кодекса на Труда
авторски материал, стр. 11
Атестиране и оценяване на служителите в държавната администрация
авторски материал, стр. 14
Заместник-кметът на общината или района се назначава по безсрочен трудов договор
авторски материал, стр. 22
Писмо № 04-10-86 от 9.10.2007 г. МДААР
административна практика, стр. 25
Писмо № 29-Г-19 от 11.10.2007 г. на МДААР
административна практика, стр. 27
Писмо № 04-15-285 от 30.10.2007 г. на МДААР
административна практика, стр. 29
Мениджмънт на човешките ресурси и конкурентоспособност на малките и средните предприятия
авторски материал, стр. 30
Сходни длъжности, работи и професии по Наредбата за структурата и организацията на работната заплата
авторски материал, стр. 37
Допълнително възнаграждение за стаж и опит не се начислява за периоди на ползван платен отпуск и поради временна неработоспособност
авторски материал, стр. 41
Личните предпазни средства не могат да се заменят с пари
авторски материал, стр. 46
Какво представлява EURES-мрежата
авторски материал, стр. 47
Свободно движение на хора - Предложение за нова европейска директива в отговор на недостига от квалифицирана работна сила в Европейския съюз
авторски материал, стр. 50
Промени в Закона за бюджета на ДОО и в Кодекса за социално осигуряване, в сила от 01.10.2007 г.
авторски материал, стр. 55
Промени в Закона за бюджета на ДОО и в Кодекса за социално осигуряване, в сила от 01.10.2007 г.
авторски материал, стр. 55
"Закупуването" на осигурителен стаж ­ една допълнителна възможност по пътя към пенсията
авторски материал, стр. 61
“Закупуването” на осигурителен стаж ­ една допълнителна възможност по пътя към пенсията
авторски материал, стр. 61
Общи правила за определяне на правото на обезщетения за безработица съгласно координацията на схемите за социална сигурност Регламент № 1408/71 ­ роля и значение
авторски материал, стр. 63
Писмо № 01-01-126 от 8.10.2007 г. на НОИ
административна практика, стр. 68
Писмо № 94С-1693-1 от 9.10.2007 г. на НОИ
административна практика, стр. 69
Писмо № 24-00-46 от 26.10.2007 г. на НАП
административна практика, стр. 72
Въпроси и отговори по здравното осигуряване - 28/2007
административна практика, стр. 78
Въпроси и отговори по здравното осигуряване - 30/2007
административна практика, стр. 79
Въпроси и отговори по здравното осигуряване - 29/2007
административна практика, стр. 79