ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2007 г., кн. 10
Писмо № 92/626 от 16.08.2007 г. на МТСП
административна практика, стр. 5
Писмо № 3300/1 от 23.08.2007 г. на МТСП
административна практика, стр. 6
Писмо № 62/80 от 23.08.2007 г. на МТСП
административна практика, стр. 7
Писмо № 94НН/451 от 23.08.2007 г. на МТСП
административна практика, стр. 9
Писмо № 94ММ/660 от 23.08.2007 г. на МТСП
административна практика, стр. 11
Писмо № 92/864 от 27.08.2007 г. на МТСП
административна практика, стр. 11
Писмо № 26/257 от 28.06.2007 г. на МТСП
административна практика, стр. 12
Писмо № 94ЙЙ/ 16 от 13.07.2007 г. на МТСП
административна практика, стр. 15
Писмо № 94АА/68 от 13.07.2007 г. на МТСП
административна практика, стр. 16
Работодателят е длъжен да спазва трудовото законодателство при трудоустрояване на работници и служители
авторски материал, стр. 17
Здравословни и безопасни условия на труд и трудови правоотношения в занаятчийските предприятия
авторски материал, стр. 20
Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”
авторски материал, стр. 25
Писмо № 32/08 от 29.08.2007 г. на АЗ
административна практика, стр. 32
Указание № 91-01-164 от 19.07.2007 г. на НОИ - ТЕЛК и пенсии за инвалидност – 1
административна практика, стр. 53
Указание № 91-01-164 от 19.07.2007 г. на НОИ - ТЕЛК и пенсии за инвалидност – 2
административна практика, стр. 54
Указание № 91-01-164 от 19.07.2007 г. на НОИ - ТЕЛК и пенсии за инвалидност – 3
административна практика, стр. 55
Указание № 91-01-164 от 19.07.2007 г. на НОИ - ТЕЛК и пенсии за инвалидност – 4
административна практика, стр. 56
Указание № 91-01-164 от 19.07.2007 г. на НОИ - ТЕЛК и пенсии за инвалидност – 5
административна практика, стр. 57
Указание № 91-01-164 от 19.07.2007 г. на НОИ - ТЕЛК и пенсии за инвалидност – 6
административна практика, стр. 58
Указание № 91-01-164 от 19.07.2007 г. на НОИ - ТЕЛК и пенсии за инвалидност – 8
административна практика, стр. 59
Указание № 91-01-164 от 19.07.2007 г. на НОИ - ТЕЛК и пенсии за инвалидност – 7
административна практика, стр. 59
Указание № 91-01-164 от 19.07.2007 г. на НОИ - Други– 1
административна практика, стр. 60
Указание № 91-01-164 от 19.07.2007 г. на НОИ - Други– 2
административна практика, стр. 60
Указание № 91-01-164 от 19.07.2007 г. на НОИ - Други– 3
административна практика, стр. 62
Указание № 91-01-164 от 19.07.2007 г. на НОИ - Други– 4
административна практика, стр. 63
Указание № 91-01-164 от 19.07.2007 г. на НОИ - Други– 5
административна практика, стр. 64
Указание № 91-01-164 от 19.07.2007 г. на НОИ - Други– 6
административна практика, стр. 64
Указание № 91-01-164 от 19.07.2007 г. на НОИ - Други– 7
административна практика, стр. 65
Указание № 91-01-164 от 19.07.2007 г. на НОИ - Други– 7
административна практика, стр. 65