ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2007 г., кн. 09
Трудов договор се сключва само в писмена форма
авторски материал, стр. 5
Сключване на срочен трудов договор със срок за изпитване
авторски материал, стр. 7
Договор със срок за изпитване може да се сключва само веднъжtc "Договор със срок за изпитване може да се сключва само веднъж"
авторски материал, стр. 10
Прекъсване на отпуска по майчинство
авторски материал, стр. 11
Може ли да се правят удръжки от трудовото възнаграждение като санкция, при нарушаване на трудовата дисциплина
авторски материал, стр. 12
Дисциплинарното нарушение “закъснение за работа”
авторски материал, стр. 15
За правото на отпуск на държавния служител при участие в предизборна кампания
авторски материал, стр. 18
Неоснователно обогатилият се служител дължи връщане на надплатените суми
авторски материал, стр. 23
Писмо № 29-Б-10 от 22.08.2007 г. на МДААР
административна практика, стр. 25
Писмо № 29-Д-31 от 23.08.2007 г. на МДААР
административна практика, стр. 26
Програма “квалификационни услуги и обучения за заети лица”
авторски материал, стр. 27
Въпроси и отговори по прилагането на наредбата за структурата и организацията на работната заплата – 1
авторски материал, стр. 34
Въпроси и отговори по прилагането на наредбата за структурата и организацията на работната заплата – 2
авторски материал, стр. 34
Въпроси и отговори по прилагането на наредбата за структурата и организацията на работната заплата – 4
авторски материал, стр. 35
Въпроси и отговори по прилагането на наредбата за структурата и организацията на работната заплата – 3
авторски материал, стр. 35
Въпроси и отговори по прилагането на наредбата за структурата и организацията на работната заплата – 5
авторски материал, стр. 36
Трудовият стаж като основание за увеличаване на допълнителното трудово възнаграждение “за придобит трудов стаж и професионален опит”
авторски материал, стр. 37
Въпроси и отговори по прилагането на наредбата за структурата и организацията на работната заплата – 6
авторски материал, стр. 37
“Класове” се начисляват след една година стаж
авторски материал, стр. 39
Оценка на резултатите от въвеждане на система за управление на дейността по здраве и безопасност при работа
авторски материал, стр. 41
Свободно движение на хора - Законови изисквания по отношение движението на гражданите на трети страни към държавите членки на ЕС
авторски материал, стр. 53
Какви вноски се дължат върху среднодневното брутно възнаграждение за първия работен ден от временната неработоспособност
авторски материал, стр. 57
Какви вноски се дължат върху среднодневното брутно възнаграждение за първия работен ден от временната неработоспособност
авторски материал, стр. 57
Нов размер на социалната пенсия за старост от 1 октомври 2007 г.
авторски материал, стр. 61
Нов размер на социалната пенсия за старост от 1 октомври 2007 г.
авторски материал, стр. 61
Право на пенсии за осигурителен стаж и възраст, съгласно регламент № 1408/71
авторски материал, стр. 63
Право на пенсии за осигурителен стаж и възраст, съгласно регламент № 1408/71
авторски материал, стр. 63
Писмо № 04-02-366 от 17.08.2007 г. на НОИ
административна практика, стр. 67
Писмо № 70-298-1 от 31.08.2007 г. на НОИ
административна практика, стр. 69
Писмо № 66-10-58 от 28.08.2007 г. на НОИ
административна практика, стр. 69
Семейните помощи за деца, записани в първи клас, се предоставят след преценка на доходите на семейството
авторски материал, стр. 71
Няма обезщетение, ако е нарушен режимът на лекуване
авторски материал, стр. 72
Лечение на друго място 
авторски материал, стр. 74
Лечение на друго място 
авторски материал, стр. 74
Писмо № 24-00-40 от 23.08.2007 г. на НАП
административна практика, стр. 75
Въпроси и отговори по здравното осигуряване - 21/2007
административна практика, стр. 78
Въпроси и отговори по здравното осигуряване - 22/2007
административна практика, стр. 79
Въпроси и отговори по здравното осигуряване - 23/2007
административна практика, стр. 79
Въпроси и отговори по здравното осигуряване - 24/2007
административна практика, стр. 80