ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2007 г., кн. 08
Относно някои особености във фактическия състав на придобивната давност
авторски материал, стр. 5
Длъжник се уведомява задължително преди публична продан на имот
авторски материал, стр. 14
Учредяване и погасяване на вещно право на ползване
авторски материал, стр. 17
Срокове по чл. 75 от Закона за собствеността (ЗС) за защита на владението върху недвижим имот
авторски материал, стр. 19
Срок по чл. 76 от Закона за собствеността (ЗС) за защита на владението или държането върху вещи, отнети чрез насилие или по скрит начин
авторски материал, стр. 20
Решение № 376 от 30.05.2007 г. на ВКС, V г.о.
съдебна практика, стр. 21
Решение № 698 от 11.07.2007 г. на ВКС, V г.о.
съдебна практика, стр. 24
Придобиване право на собственост върху земята, при учредено право на строеж
авторски материал, стр. 27
Промени при придобиването на собственост върху застроени и прилежащи площи към сгради и съоръжения в стопански дворове
авторски материал, стр. 29
Възлагане на неподеляемо жилище
авторски материал, стр. 33
Бившият съпруг плаща наем за жилището
авторски материал, стр. 39
Дял от съпружеска общност
авторски материал, стр. 41
Действителната стойност на имота
авторски материал, стр. 42
Решение № 6 от 13.02.2006 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 43
Решение № 480 от 20.11.2006 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 47
Строителство чрез жилищностроителна кооперация
авторски материал, стр. 50
Промяна на практиката на ВАС по чл. 132, ал. 1, т. 3 ЗУТ
авторски материал, стр. 57
Авторскоправен режим на “Oупън сорс” системите
авторски материал, стр. 60
Марката и дизайнът на Oбщността и способите за защита при нарушаването им - 1
авторски материал, стр. 68
Консултативни органи на ЕС
авторски материал, стр. 77
Законовите ограничения на собствеността - 2
авторски материал, стр. 88