ТП Издания
Дайджест "Финанси и право", 2007 г., кн. 08
Префактуриране на консумативните разходи от наемодателя
авторски материал, стр. 5
Въпроси и отговори от практиката по прилагане на новите данъчни закони
авторски материал, стр. 9
Отчитане на договор за суап
авторски материал, стр. 13
Финансови предизвикателства - Суапове
авторски материал, стр. 16
Данъчно третиране в ЕС на преобразуванията на търговски дружества ­ 2
авторски материал, стр. 19
Намаляване, преотстъпване и освобождаване от облагане с корпоративен данък
авторски материал, стр. 28
Използване на личното имущество на физическото лице за дейност като едноличен търговец
авторски материал, стр. 34
Определяне мястото на изпълнение на транспортните услуги
авторски материал, стр. 39
Доставки по чл. 21, ал. 3 ЗДДС ­ съпоставка между стария и новия ЗДДС
авторски материал, стр. 44
Въпроси и отговори по Закона за местните данъци и такси – 1/2007
административна практика, стр. 49
Въпроси и отговори по Закона за местните данъци и такси – 2/2007
административна практика, стр. 50
Значението на новия Граждански процесуален кодекс в данъчно-осигурителния процес
авторски материал, стр. 53
Въпроси и отговори по митническото законодателство - 1/2007
административна практика, стр. 57
Въпроси и отговори по митническото законодателство - 2/2007
административна практика, стр. 58
Въпроси и отговори по митническото законодателство - 3/2007
административна практика, стр. 58
Въпроси и отговори по митническото законодателство - 5/2007
административна практика, стр. 59
Въпроси и отговори по митническото законодателство - 4/2007
административна практика, стр. 59
Въпроси и отговори по митническото законодателство - 7/2007
административна практика, стр. 60
Въпроси и отговори по митническото законодателство - 6/2007
административна практика, стр. 60
Промени в уредбата за разкриваната от емитентите на ценни книжа информация и в режима на търгово предлагане, съгласно ЗППЦК
авторски материал, стр. 66
Българските финансови пазари между 15 юли и 15 август 2007 г.
авторски материал, стр. 71