ТП Издания
Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2007 г., кн. 07
Въпросът за преместване на седалището на Европейското дружество
авторски материал, стр. 5
Изменения и допълнения на Закона за кооперациите
авторски материал, стр. 11
Решение № 311 от 21.06.2007 г. на ВКС ­ ТК
съдебна практика, стр. 17
Неточности в Търговския закон, поставящи под съмнение действителността на уговорки за лихви в менителници и записи на заповед
авторски материал, стр. 21
Някои въпроси на неустойката
авторски материал, стр. 26
Решение № 240 от 14.06.2007 г. на ВКС ­ ТК
съдебна практика, стр. 34
Решение по ВАД № 119/2005 г., постановено на 06.01.2006 г.
арбитражна практика, стр. 37
Производство за установяване на противоправно бездействие на институциите на ЕО
авторски материал, стр. 39
Правна уредба на електронния търг в ЗОП и ППЗОП
авторски материал, стр. 44
Концентрация на стопанска дейност под формата на създаване на пълноценно съвместно предприятие
авторски материал, стр. 52
Новият Закон за пазарите на финансови инструменти
авторски материал, стр. 61
Реформата на Общата организация на пазара на плодове и зеленчуци в ЕС и възможностите на българските производители ­ Част II
авторски материал, стр. 70
Португалско председателство - (юли-декември 2007 г.)
авторски материал, стр. 76
Защита срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията. Защита срещу изпълнението и срещу действията на органа по изпълнението
авторски материал, стр. 88