ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2007 г., кн. 07
Писмо № 94ЛЛ/52 от 13.04.2007 г. на МТСП
административна практика, стр. 5
Писмо № 03/703 от 24.04.2007 г. на МТСП
административна практика, стр. 6
Писмо № 67/33 от 15.05.2007 г. на МТСП
административна практика, стр. 8
Писмо № 26/173 от 15.05.2007 г. МТСП
административна практика, стр. 9
Писмо № 0421/8 от 17.05.2007 г. на МТСП
административна практика, стр. 10
Писмо № 70/28 от 01.06.2007 г. на МТСП
административна практика, стр. 12
Писмо № 94ЕЕ/174 от 06.06.2007 г. на МТСП
административна практика, стр. 12
Писмо № 26/189 от 06.06.2007 г. на МТСП
административна практика, стр. 13
Писмо № 03/1041 от 12.06.2007 г. на МТСП
административна практика, стр. 15
Сключване на трудов договор
авторски материал, стр. 17
Основни акценти в Методиката за изчисляване на коефициента на добавената стойност на един зает
авторски материал, стр. 23
Писмо № 26/217 от 13.06.2007 г. на МТСП
административна практика, стр. 32
Писмо № 67/31 от 14.06.2007 г. на МТСП
административна практика, стр. 33
Писмо № 26/146 от 06.07.2007 г. на МТСП
административна практика, стр. 35
Заетост и безработица при младежите
авторски материал, стр. 37
Писмо № 91.01.0157 от 23.05.2007 г. на АЗ
административна практика, стр. 44
Писмо № 91.01.0171 от 06.06.2007 г. на АЗ
административна практика, стр. 47
Писмо № 94.РР.0021 от 07.06.2007 г. на АЗ
административна практика, стр. 49
Методически насоки за работата на специализираните институции за социални услуги и социални услуги в общността по изпълнение на стандартите и критериите за хранене
авторски материал, стр. 51
Указание № 91-01-149 от 26.06.2007 г. на НОИ
административна практика, стр. 62
Развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с 50 и над 50 на сто трайно загубена работоспособност
авторски материал, стр. 67
Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно санкции срещу работодатели на нелегално пребиваващи граждани на трети страни
авторски материал, стр. 72