ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2007 г., кн. 07
Относно уволнението по чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда на работници и служители, които работят при условията на I и II категория труд
авторски материал, стр. 5
Отменени основания за прекратяване на трудовия договор
авторски материал, стр. 12
Ползваният отпуск увеличава срока на изпитване
авторски материал, стр. 13
Облекчени условия на труд при работа през нощта
авторски материал, стр. 14
Шест дни неплатен отпуск при повторно кандидатстване във ВУЗ
авторски материал, стр. 17
Неплатеният отпуск се разрешава и зависи от настоящия работодател
авторски материал, стр. 17
Обезщетението при пенсиониране не се облага с данък
авторски материал, стр. 19
Прекратяване на договора при липса на квалификация
авторски материал, стр. 20
За разликата между трудов и осигурителен стаж
авторски материал, стр. 21
Решение № 1383 от 14.07.2006 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 22
Държавният служител е длъжен да пази престижа на службата си и в своя обществен и личен живот
авторски материал, стр. 26
За задължението за подаване на декларация по чл. 29а от Закона за държавния служител
авторски материал, стр. 28
Писмо № 17-00-53 от 9.05.2007 г. на МДААР
административна практика, стр. 31
Писмо № 02-01-62 от 12.07.2007 г. на МДААР
административна практика, стр. 33
Нови нормативни решения относно допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит
авторски материал, стр. 35
Допълнително трудово възнаграждение за образователна и научна степен
авторски материал, стр. 36
Провеждане на задължителни периодични медицински прегледи на работниците
авторски материал, стр. 39
Национална програма "В подкрепа на майчинството"
авторски материал, стр. 41
Евроинтеграция - свободно движение на хора - 20/2007
авторски материал, стр. 45
Евроинтеграция - свободно движение на хора - 19/2007
авторски материал, стр. 45
Индексиране на пенсиите от 1 юли 2007 година
авторски материал, стр. 48
Индексиране на пенсиите от 1 юли 2007 година
авторски материал, стр. 48
Минималните осигурителни доходи, определени със ЗБДОО, се прилагат за всички работници и служители, независимо от установеното работно време
авторски материал, стр. 51
Минималните осигурителни доходи, определени със ЗБДОО, се прилагат за всички работници и служители, независимо от установеното работно време
авторски материал, стр. 51
Издаване на дубликат на изгубена осигурителна книжка
авторски материал, стр. 55
Издаване на дубликат на изгубена осигурителна книжка
авторски материал, стр. 55
България в трудова Европа ­ инструменти за гарантиране на социалната сигурност на работниците-мигранти - 3
авторски материал, стр. 57
България в трудова Европа ­ инструменти за гарантиране на социалната сигурност на работниците-мигранти - 3
авторски материал, стр. 57
Писмо № 66-06-25 от 14.06.2007 г. на НОИ
административна практика, стр. 60
Писмо № 02-02-5 от 14.06.2007 г. на НОИ
административна практика, стр. 61
Писмо № 04-02-263 от 15.06.2007 г. на НОИ
административна практика, стр. 63
Писмо № 26-1744-3 от 22.06.2007 г. на НОИ
административна практика, стр. 64
Писмо № 92-871-1 от 29.06.2007 г. на НОИ
административна практика, стр. 66
Смяна на личен лекар
авторски материал, стр. 71
Смяна на личен лекар
авторски материал, стр. 71
Въпроси и отговори по здравното осигуряване - 16/2007
административна практика, стр. 73
Въпроси и отговори по здравното осигуряване - 17/2007
административна практика, стр. 74
Въпроси и отговори по здравното осигуряване - 18/2007
административна практика, стр. 75