ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2007 г., кн. 06
Писмо № 94ДД/87 от 29.03.2007 г. на МТСП
административна практика, стр. 5
Писмо № 94ЯЯ/7 от 29.03.2007 г. на МТСП
административна практика, стр. 6
Писмо № 94ИИ/96 от 29.03.2007 г. на МТСП
административна практика, стр. 8
Наредбата за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие през 2007 г. ­ Коментар
авторски материал, стр. 21
Писмо № 94.СС.0047 от 16.05.2007 г. нa АЗ
административна практика, стр. 25
Писмо № 21/05 от 16.05.2007 г. на АЗ
административна практика, стр. 28
Писмо № 94.ММ.0089 от 22.05.2007 г. на АЗ
административна практика, стр. 31
Помощ за отопление с твърдо гориво за сезон 2007/2008 г.
административна практика, стр. 35
Писмо № 91-01-113 от 02.05.2007 г. на НОИ
административна практика, стр. 49
План за политиката на държавите-членки на ЕС ­ по легалната миграция (СОМ(2005) 669 final)
авторски материал, стр. 53