ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2007 г., кн. 06
Конвенция № 156 на МОТ за трудещите се със семейни задължения влезе в сила за България
авторски материал, стр. 5
Последните промени в Кодекса на труда
авторски материал, стр. 8
Отлагане ползването на платен годишен отпуск
авторски материал, стр. 12
Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя с предизвестие
авторски материал, стр. 16
Дисциплинарният съвет ­ Същност, Компетентности, Начин на функциониране
авторски материал, стр. 19
Отново за синдикалното членство на държавните служители
авторски материал, стр. 24
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г.
административна практика, стр. 27
Политиката по доходите през 2007 година
авторски материал, стр. 31
Актуални въпроси по прилагането на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата
авторски материал, стр. 36
Националното законодателство в областта на здравословните и безопасни условия на труд ­ хармонизирано с европейските изисквания
авторски материал, стр. 39
Обучение на безработни по актуални професии в туристическия бранш
авторски материал, стр. 54
Евроинтеграция - свободно движение на хора - 17/2006
авторски материал, стр. 57
Евроинтеграция - свободно движение на хора - 18/2006
авторски материал, стр. 59
Събиране на неоснователно получени осигурителни плащания от държавното обществено осигуряване
авторски материал, стр. 62
Събиране на неоснователно получени осигурителни плащания от държавното обществено осигуряване
авторски материал, стр. 62
Парични обезщетения за болест и майчинство, съгласно Регламент 1408/71 и Регламент 574/72
авторски материал, стр. 65
Парични обезщетения за болест и майчинство, съгласно Регламент 1408/71 и Регламент 574/72
авторски материал, стр. 65
Писмо № 04-02-30 от 4.04.2007 г. на НОИ
административна практика, стр. 69
Писмо № 94Г-768-1 от 18.04.2007 г. на НОИ
административна практика, стр. 74
Удостоверителни документи, необходими за упражняване на здравноосигурителни права
авторски материал, стр. 79
Удостоверителни документи, необходими за упражняване на здравноосигурителни права
авторски материал, стр. 79
Въпроси и отговори по здравното осигуряване - 14/2007
административна практика, стр. 84
Въпроси и отговори по здравното осигуряване - 15/2007
административна практика, стр. 84
Допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми
авторски материал, стр. 88
Допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми
авторски материал, стр. 88